Goed bestuur

Goed bestuur

Transparantie, democratie en interne verantwoording en controle; dat zijn de drie basisprincipes van goed bestuur waartoe de Vlaamse regering de sportsector wil engageren. Voor de hand liggende principes, die daarom niet altijd even makkelijk om te zetten zijn in de praktijk. Daarom is er nu de nieuwe Code goed bestuur in Vlaamse sportfederaties - de zogenaamde Code Muyters - met een uitgebreid arsenaal aan concrete en praktische regels en tips.

WSV tracht deze zo goed mogelijk in de praktijk om te zetten. Voor de transparantie in onze werking, zijn hieronder vele nuttige documenten en links terug te vinden die hierop van toepassing zijn.