Geschiedenis

Sinds wanneer wordt er gewaterskied in Vlaanderen?

Kort na WOII verscheen de waterskisport in Hofstade, gevolgd door Antwerpen (Skianna) en Gent (RYCG). Tot 1955 was het vooral experimenteren met zelfgemaakt materiaal. Vanaf 1955 werd het materiaal bruikbaarder, en werden dan ook de eerste wedstrijden georganiseerd in de klassieke onderdelen slalom, figuurskiën en schansspringen. Tussen 1965 en 1975 kwam de doorbraak van het koersen o.a. door de oprichting van meerdere clubs aan het Albertkanaal.

Van losse clubs naar een federatie

In 1948 werd voor het eerst het Belgisch kampioenschap opgericht, gevolgd door de oprichting in 1949 van de Belgische Waterski Federatie. De Landelijke federatie voor Waterski (LFWS) werd in 1977 opgericht, en kwam al snel tot een 3000 leden verspreid over een 45-tal clubs. Deze LFWS vertegenwoordigde tot 1999 alle clubs waar in min of meerdere mate aan competitie gedaan werd. Hiernaast had VVW (Vlaamse Vereniging voor Watersport) ook een heel aantal recreatieve waterskiërs. In 1999 veranderde het sportbeleid in Vlaanderen compleet: een nieuw decreet betreffende de erkenning en subsidiëring van de Vlaamse sportfederaties werd door de Vlaamse regering op punt gesteld. Naar aanleiding hiervan werd een confederatie opgericht: AWWV: Associatie Wind- en Watersport Vlaanderen. Hierin participeerden LFWS, VVW en Lazef, de Landelijke Zeilwagenfederatie.

De Vlaamse regering en Bloso keken en zagen ... dat het niet goed was. Een nieuwe regering, en dus ook nieuwe ideeën. Met andere woorden werd in 2001 opnieuw een vernieuwd decreet uitgevaardigd met als belangrijkste doel: per sporttak één federatie, per federatie één sporttak. Dus de confederatie splitste en zowel de vroegere LFWS als de recreatieve waterski-afdeling van VVW vormden samen een nieuwe federatie: Waterski Vlaanderen. Dus vanaf 1 januari 2002 kennen we onze huidige federatie Waterski Vlaanderen - WSV - die zowel de recreatieve als de competitieve waterskiër en wakeboarder vertegenwoordigt.

In 2012 was de eerste kabelbaan van Vlaanderen een feit. (de anciens onder ons herinneren wellicht ook nog de kabelbaan in Walibi in de jaren 80 en 90. Die werd echter afgebroken en de plas werd gedempt om meer ruimte te crëeren voor attracties). Lakeside Paradise was het eerste Vlaamse park -The Spin in Wallonië was er reeds in 2011- en de jaren nadien volgden nog snel de volgende kabelparken, met steeds een groot succes.