Basisprincipes sportletselpreventie

Get Fit 2 Sport over basisprincipes sportletselpreventie

Welk advies geef jij jonge sporters om sportletsels te voorkomen?

Het "Get fit 2 sport"-project van de universiteit Gent wil, in opdracht van de Vlaamse Overheid, de Vlaamse trainers en sporters de basisprincipes van primaire sportletselpreventie aanreiken om de letsel incidentie in Vlaanderen te verminderen.

Het doel van dit programma is om de kennis en het bewustzijn van sportletselpreventie te verhogen. Men biedt daarom een sporttak specifiek letselpreventief programma aan waar men onmiddellijk mee aan de slag kan. Op deze manier wil men enerzijds de sportletsels in Vlaanderen verminderen in functie van levenslang sporten. Anderzijds heeft het letselpreventief programma ook een gunstig effect op de portprestaties. Reden genoeg om het dus toe te passen in jouw trainingen.

Om deze boodschap te verspreiden zijn jullie, trainers en sportlesgevers, de belangrijkste mediatoren: jullie kunnen ervoor zorgen dat onze sporters sportletselpreventie toepassen in jouw club of tijdens jouw trainingen.

In samenwerking met Waterski Vlaanderen werd het programma "Get Fit 2 Ski" verder uitgewerkt, en werden onderstaande documenten opgemaakt: