Misbruik en geweld

Pesten, seksueel misbruik, geweld, chantage, … allemaal situaties die we liefst nooit tegenkomen, maar jammer genoeg voor sommigen de harde realiteit. Een sportclub zien we echter liever als een veilige toffe omgeving waar we graag komen. Daarom vind je hier informatie over de diverse vormen van hulpverlening.


Aanspreekpersoon integriteit (API)

WAT IS EEN API ?

De Aanspreekpersoon Integriteit, kortweg API, is de persoon die je kan contacteren binnen Waterski en Wakeboard Vlaanderen als er sprake is van een integriteitsschending. Dat is elke vorm van lichamelijk, seksueel, moreel of psychisch gedrag waarvan jij vindt dat het over jouw grens gaat of over de grens van iemand anders.

Nele De Rooster: nele@waterski.be - T: + 32 15 70 03 13

Karin Desart: karin@waterski.be - T: + 32 15 70 03 13

Marie Peeters: marie@waterski.be - T: + 32 15 70 03 13


Wil je liever chatten, stuur ons een mailtje en we spreken verder af.


WIE KAN TERECHT BIJ DE API ?

Leden, trainers, ouders: iedereen die op een bepaalde manier betrokken is bij WSV kan de API contacteren. Je hoeft zelf geen slachtoffer of getuige van bepaald gedrag te zijn. Zodra je een vermoeden of een slecht gevoel hebt, kan je contact opnemen.

WAT DOET DE API ?

De API is het eerste contact bij meldingen. Zij of hij luistert naar jouw verhaal en probeert zo de situatie in te schatten.

Nadien zal de API samen met de melder bekijken hoe de situatie het beste aangepakt kan worden en eventueel doorverwijzen naar andere organisaties. De API probeert de situatie beter te begrijpen en contacteert eventueel andere betrokkenen of instanties. Dat gebeurt altijd in overleg met de persoon die de melding doet.

De API volgt de situatie met de melder op tot alles afgehandeld is. Samen bekijken ze hoe de nazorg het beste aangepakt kan worden.

De API gaat altijd heel discreet te werk, maar heeft geen beroepsgeheim. Als de API een melding krijgt die volgens hem of haar bedreigend is, zal die de politie of een andere instantie contacteren.

HIER kan je alvast het handelingsprotocol terugvinden dat de API hanteert.
HIER kan je een model vinden om een klacht neer te leggen.