Vergoedingen voor vrijwilligers

De organisaties die met vrijwilligers werken, en deze willen vergoeden, hebben de keuze tussen twee mogelijkheden.

Reële onkostenvergoeding

De integrale terugbetaling van de reële kosten.
Enkel indien de realiteit en het bedrag van deze kosten kunnen aangetoond worden aan de hand van bewijskrachtige documenten (facturen, kastickets, rekeninguittreksel, verplaatsingsschema, enz. ...). De bedragen moeten echter aanvaardbaar blijven en niet buitensporig zijn.

Forfaitaire onkostenvergoeding

Zonder "bewijslast" is het mogelijk om de vrijwilliger een allesomvattend bedrag uit te keren. Dat bedrag is evenwel onderhevig aan een maximum, zowel op dag- als op jaarbasis. Niet onbelangrijk hierbij is dat bepaalde categorieën van vrijwilligers, op jaarbasis (het dagmaximum blijft), een verhoogde forfaitaire onkostenvergoeding mogen krijgen. 

De enige manier waarop de onkostenvergoedingen mogen worden gecombineerd is dat naast een forfaitaire onkostenvergoeding er een reële kilometervergoeding mag worden toegekend. Opgelet, weliswaar begrensd tot 2.000 km / jaar.

Tarieven 2024

Als organisatie ben je verplicht om het overzicht van de uitgekeerde onkostenvergoedingen bij te houden in een vrijwilligersregister.


Ten slotte willen we er nog op wijzen dat het, sinds 1 februari 2023, verplicht is, voor wie met kinderen of jongeren werkt, een uittreksel van het strafregister te laten voorleggen << meer info>>.


Op de website van de Vlaamse Sportfederatie vind je: