« Terug naar overzicht

Update je profiel in je online ledenbestand

Update je profiel in je online ledenbestand

Sinds 2021 werken we met een online ledenbestand waar elk lid zijn eigen profiel kan bekijken, aanvullen of verbeteren. Je logingegevens heb je als lid vorig jaar per post ontvangen.

Vanaf 2022 komt daarbij dat je een online lidkaart krijgt die je kan opvragen via je profiel. Van zodra je club je lidmaatschap hernieuwd heeft, kan jij dat zelf opvolgen.

Gebruikersnaam of paswoord vergeten?

Je kan deze gemakkelijk zelf opnieuw opvragen, zie afbeelding hieronder.

Let op: als je mailadres niet is ingevuld, kan je onmogelijk deze info zelf opnieuw aanvragen. Vraag dan eerst je clubbestuur om je mailadres correct in te vullen.

« Terug naar overzicht