Provinciale werking

Door het wegvallen van de provinciale subsidies (rechtstreeks vanuit de provincies), heeft de raad van bestuur al enkele jaren beslist een substantiële werkingsbijdrage te voorzien voor de provinciale afdelingen. Deze provinciale werkingen zorgen voor het groeperen van de clubs op bovenlokaal niveau. In samenspraak met WSV staan zij in voor diverse zaken. Aanwezigheid op provinciale evenementen, provinciale kampioenschappen, vertegenwoordiging op bovenlokaal niveau,… .