Jeugdsport

WSV hecht veel belang aan een kwaliteitsvolle werking van de clubs. Via het jeugdsportlabel willen we onze clubs ondersteunen om de jeugdwerking in de club te verbeteren.

Met andere woorden, met het jeugdsportlabel toont een club haar engagement voor een optimale jeugdgerichte werking.

Enkele pijlers waar het jeugdsportlabel zich op toespitst zijn:

Om in te stappen in het jeugdsportlabel moeten de clubs aan een aantal verplichte criteria voldoen waarvoor zij telkens punten bekomen. In het reglement (terug te vinden bij de downloads) kan je uitgebreid de normen terug vinden waaraan je moet voldoen. Daarnaast kan de club ook scoren op andere criteria, waaraan we belang hechten in onze jeugdwerking.

Belangrijke data:

  1. De kalenderdata (voor brevettendagen, kampen, promotionele initiatieven,…) moeten indien mogelijk voor 15 april 20XX (XX: huidige jaar) ingediend worden.
  2. Indien je als club wil meewerken aan het trainersproject moet je voor 15 juni 20XX het jaarplan en trainingsschema doorsturen naar WSV. Start je echter vroeger met je trainingen, dan wil dit eveneens zeggen dat het jaarplan vroeger dient te worden ingediend, namelijk voor de start van de eerste training. Wanneer er in de loop van het jaar nog iets wordt gewijzigd, moeten ook deze wijzigingen doorgegeven worden.
  3. Het invuldocument “Jeugdsportlabel” moet uiterlijk 31 oktober 20XX ingediend worden.
    Invulformulieren die te laat worden ingediend komen niet meer in aanmerking voor financiële middelen. Wel kunnen deze clubs nog het jeugdsportlabel ontvangen.
  4. Clubs die deelnemen aan het trainersproject dienen de evaluatieformulieren in te dienen voor 31 oktober 20XX.
  5. Voor 1 december 20XX worden de subsidiebedragen per club kenbaar gemaakt.
images/logo-sport-vlaanderen-transparant-1.png

Deze clubs kunnen we met steun van de Vlaamse Overheid een financiële vergoeding aanbieden.

Jeugdsportlabel 2023

WSV-clubs die het jeugdsportlabel 2023 behaalden zijn: 

Downloads