Jeugdsport

WSV hecht veel belang aan een kwaliteitsvolle werking van de clubs. Via het jeugdsportlabel willen we onze clubs ondersteunen om de jeugdwerking in de club te verbeteren.

Met andere woorden, met het jeugdsportlabel toont een club haar engagement voor een optimale jeugdgerichte werking.

Enkele pijlers waar het jeugdsportlabel zich op toespitst zijn:

Om in te stappen in het jeugdsportlabel moeten de clubs aan een aantal verplichte criteria voldoen waarvoor zij telkens punten bekomen. In het reglement (terug te vinden bij de downloads) kan je uitgebreid de normen terug vinden waaraan je moet voldoen. Daarnaast kan de club ook scoren op andere criteria, waaraan we belang hechten in onze jeugdwerking.

images/logo-sport-vlaanderen-transparant-1.png

Deze clubs kunnen we met steun van de Vlaamse Overheid een financiële vergoeding aanbieden.

Jeugdsportlabel 2022

WSV-clubs die het jeugdsportlabel 2022 behaalden zijn:

Downloads