Wat is G-waterski?

Waterskiën geeft veel sportieve mogelijkheden voor personen met een fysieke of verstandelijke handicap.

images/discipline-g-waterski/g-waterski-1.jpgVoor de meeste personen met een beperking is het beleven van een waterski-initiatie fascinerend, daar zij het gevoel krijgen zelfstandig over het water te glijden. Het is echter moeilijker om de eerste stap te zetten.

Aan de hand van foto's en filmmateriaal proberen we de sporters met een beperking ervan te overtuigen dat waterskiën voor hen ook haalbaar is. Dat deze sport niet gevaarlijker is dan een andere sport. Een ervaren en geduldige lesgever is echter wel een must.


images/discipline-g-waterski/g-waterski-10.jpg

images/discipline-g-waterski/g-waterski-11.jpg


G-waterski als wedstrijdsport

Omdat voor personen met een beperking aanpassingen van de wedstrijdreglementen noodzakelijk zijn, is er een aparte wedstrijddiscipline ontstaan, DIS (disabled) genaamd. Deze discipline is sterk te vergelijken met de klassieke discipline. De reglementen worden zoveel mogelijk hetzelfde gehouden, met aanpassingen waar nodig.

Slalom

images/discipline-g-waterski/g-waterski-2.jpg

Zo kent het slalommen enkele aanpassingen voor de verschillende groepen. De normale slalombaan wordt uitgerust met een smalle slalombaan of inner course. Hier liggen de boeien maar 6,4 meter van het vaarkanaal waar de normale afstand 11,5 meter bedraagt. Deze baan wordt voornamelijk door zitskiërs gebruikt. In een verder stadium gebruiken ze echter ook de buitenbaan (slalompiste klassiek skiën).

Skiërs met een visuele beperking gebruiken een audioslalom. Zij werken met fictieve boeien d.m.v. geluidssignalen. De skiër kruist de hekgolven en skiet verder tot het geluidssignaal afgaat. Dan draait de skiër naar de andere zijde van de hekgolf en herhaalt dit tot hij de zes signalen binnen de opgelegde tijd heeft behaald.

De snelheid van de boot is hetzelfde als bij de klassieke slalom. De minimumsnelheid voor de vrouwen is 28 km/u en voor de mannen 31 km/u. De maximum snelheid voor de vrouwen is 55 km/u en voor de mannen 58 km/u. Daarna kunnen ze net als in de klassieke discipline inkorten.

Figuren

images/discipline-g-waterski/g-waterski-3.jpg

Vervolgens hebben we het figuurskiën. Net als in de reguliere competitie moeten zij binnen een bepaalde tijdspanne (2x20 seconden) zoveel mogelijk figuren uitvoeren. Dit kan zowel op een normale figuurski, een zitski als op een board. De toegekende punten voor de figuren zijn afhankelijk van welke ski de skiër met een beperking gebruikt.

Springen

images/discipline-g-waterski/g-waterski-4.jpg

Ten slotte hebben we nog het springen. De schans in het springen voor personen met een beperking ligt lager dan in de klassieke discipline. De schanshoogte ligt op 1m25, 1m50 of 1m65. Personen met een visuele beperking krijgen een begeleider mee die hen begeleidt en instructies mag geven tot aan de schans. Zelfs personen met een zitski gaan deze uitdaging niet uit de weg. De 2 vinnen zijn in polyester om de schans niet te schenden.