Gezond & ethisch sporten

Het Gezond Sporten decreet (GES-decreet) heeft tot doel een beroep te doen op eenieders verantwoordelijkheid op het gebied van gezond en ethisch sporten en op die manier bij te dragen aan een kwalitatieve sportbeoefening. De sport én de sporter staan daarbij centraal.

Gezond en ethisch sporten maken daarom idealiter geïntegreerd deel uit van alle initiatieven tot sportbeoefening, de organisatie van de sport en het sportbeleid.

Het spreekt voor zich dat Waterski & Wakeboard Vlaanderen meewerkt aan het beleid van de Vlaamse minister van Sport en Sport Vlaanderen rond gezond en ethisch sporten, en aan de initiatieven en maatregelen ter uitvoering van dat beleid.

Het belang en de bescherming van het kind en de jongere staan hierbij voorop. Elke sportfederatie heeft de maatschappelijke opdracht om bij te dragen tot de ontwikkeling van een sportklimaat waarbij rekening wordt gehouden met de leeftijd, de draagkracht, de behoeften en de mogelijkheden van de minderjarige sporter. Als voorbeeld stelt het decreet dat dit onder meer kan gebeuren door de organisatie en de werking van participatiestructuren voor minderjarigen te bevorderen.