Gezond & ethisch sporten

Het Gezond Sporten decreet (GES-decreet) heeft tot doel een beroep te doen op eenieders verantwoordelijkheid op het gebied van gezond en ethisch sporten en op die manier bij te dragen aan een kwalitatieve sportbeoefening. De sport én de sporter staan daarbij centraal.

Gezond en ethisch sporten maken daarom idealiter geïntegreerd deel uit van alle initiatieven tot sportbeoefening, de organisatie van de sport en het sportbeleid.

Het spreekt voor zich dat Waterski & Wakeboard Vlaanderen meewerkt aan het beleid van de Vlaamse minister van Sport en Sport Vlaanderen rond gezond en ethisch sporten, en aan de initiatieven en maatregelen ter uitvoering van dat beleid.

Het belang en de bescherming van het kind en de jongere staan hierbij voorop. Elke sportfederatie heeft de maatschappelijke opdracht om bij te dragen tot de ontwikkeling van een sportklimaat waarbij rekening wordt gehouden met de leeftijd, de draagkracht, de behoeften en de mogelijkheden van de minderjarige sporter. Als voorbeeld stelt het decreet dat dit onder meer kan gebeuren door de organisatie en de werking van participatiestructuren voor minderjarigen te bevorderen.


Een klacht indienen bij het Vlaams Sporttribunaal (VST)

U kan veilig een klacht indienen via de website van het Vlaams Sporttribunaal. Via de button “klacht indienen” rechts bovenaan, komt u onmiddellijk op de klachtenpagina terecht, waar u online alle noodzakelijke info kan invullen. Nadat het formulier is ingevuld, kan u dit downloaden en handmatig of elektronisch ondertekenen. Na het ondertekenen kan u via de upload button de documenten + eventuele bijlagen opnieuw uploaden.