Belgisch Stuurbrevet

Algemeen

Op de scheepvaartwegen moet de bestuurder van een plezierboot over voldoende stuurvaardigheid beschikken. Hij moet voortdurend in staat zijn alle nodige stuurbewegingen uit te voeren om zijn boot onder controle te houden.

Het stuurbrevet is, zoals het rijbewijs van de auto, een verplicht document dat elke piloot moet bezitten die een pleziervaartuig bestuurt, indien het vaartuig:

Verder moet de bestuurder van een plezierboot die één of meer waterskiërs trekt, vergezeld zijn van een medeopvarende van ten minste 15 jaar oud.

Beperkt en algemeen stuurbrevet

Er zijn twee soorten stuurbrevetten:

Voorwaarden tot het bekomen van het stuurbrevet

Opgelet het stappenplan om tot een brevet te komen is gewijzigd sinds 15/01/2020 <<lees meer>>


Examen

Plannen

Opgelet: Op elke examenlocatie is de maximumcapaciteit intussen bereikt tot begin juli 2021, dit ondanks drastische uitbreidingen. Nog meer capaciteit kan niet gecreëerd worden. Wanneer iemand annuleert komt die plaats automatisch terug vrij. Hier is de regel dat mensen die daar het snelste bij zijn, deze plaats kunnen innemen.

Het examen, dat op de computer wordt afgelegd, wordt ingepland (via eID of Itsme) rechtstreeks bij de FOD Mobiliteit & Vervoer. Per examendeel (beperkt/aanvullend/herexamen) betaalt de kandidaat € 38 aan de FOD Mobiliteit & Vervoer.

Bij problemen om het examen in te plannen neemt u rechtstreeks contact via het Secretariaat stuurbrevetten pleziervaart:

Het examen gaat door in:

Berchem :

Brussel :

Oostende :

Namen

Leerstof


Per examen (beperkt/aanvullend) volgen 30 vragen:

Er is een minimumscore van 50% per examenonderdeel en een minimum van 60% in totaliteit nodig om een brevet te behalen.

Duplicaat

De aanvraag, in geval van verlies, diefstal, beschadiging, foutieve gegevens of brevet nooit ontvangen. verloopt volledig via mail.

Gelijkwaardigheid van andere certificaten

Er bestaat een evaluatiecommissie die de gelijkwaardigheid van andere certificaten met het stuurbrevet voor de pleziervaart onderzoekt.

De houder van één van deze vijf certificaten mag op de Belgische scheepvaartwegen varen zonder in bezit te zijn van een stuurbrevet:

Daarenboven kan de houder van een vaarbewijs (A of B) of een Rijnschipperspatent een schriftelijke aanvraag (met daarbij een kopie van de identiteitskaart en certificaat) richten tot de evaluatiecommissie om een stuurbrevet te bekomen.

Ook worden een aantal buitenlandse certificaten voor de pleziervaart in België erkend in die zin dat de houder van één die certificaten op de Belgische binnenwateren mag varen zonder in bezit te zijn van een Belgisch stuurbrevet. Het bezit van een buitenlands certificaat geeft geen recht tot het bekomen een Belgisch stuurbrevet.

images/stuurbrevet/boten.jpg

Meer info ...

Meer info over de nodige documenten kan je terugvinden op de website van de overheid of op de infosite van de Vlaamse Waterweg: www.visuris.be