Belgisch Stuurbrevet

Op de scheepvaartwegen moet de bestuurder van een plezierboot over voldoende stuurvaardigheid beschikken. Hij moet voortdurend in staat zijn alle nodige stuurbewegingen uit te voeren om zijn boot onder controle te houden.

Het stuurbrevet is, zoals het rijbewijs van de auto, een verplicht document dat elke piloot moet bezitten die een pleziervaartuig bestuurt, indien het vaartuig:

Verder moet de bestuurder van een plezierboot die één of meer waterskiërs trekt, vergezeld zijn van een medeopvarende van ten minste 15 jaar oud.

Beperkt en algemeen stuurbrevet

Er zijn twee soorten stuurbrevetten:

Voorwaarden tot het bekomen van het stuurbrevet

Nieuw stuurbrevet of duplicaat aanvragen

Dit bezorgt u dan terug aan:

Scheepvaartcontrole – City Atrium
Vooruitgangsstraat 56, 1210 Brussel
Tel.: 02/277.35.36
Fax.: 02/277.40.51

Gelijkwaardigheid van andere certificaten

Er bestaat een evaluatiecommissie die de gelijkwaardigheid van andere certificaten met het stuurbrevet voor de pleziervaart onderzoekt.

De houder van één van deze vijf certificaten mag op de Belgische scheepvaartwegen varen zonder in bezit te zijn van een stuurbrevet:

Daarenboven kan de houder van een vaarbewijs (A of B) of een Rijnschipperspatent een schriftelijke aanvraag (met daarbij een kopie van de identiteitskaart en certificaat) richten tot de evaluatiecommissie om een stuurbrevet te bekomen.

Ook worden een aantal buitenlandse certificaten voor de pleziervaart in België erkend in die zin dat de houder van één die certificaten op de Belgische binnenwateren mag varen zonder in bezit te zijn van een Belgisch stuurbrevet. Het bezit van een buitenlands certificaat geeft geen recht tot het bekomen een Belgisch stuurbrevet.

images/stuurbrevet/boten.jpg

Meer info ...

Meer info over de nodige documenten kan je terugvinden op de website van de overheid of op de infosite van de Vlaamse Waterweg: www.visuris.be