Strafregister

Strafregister

Wie in Vlaanderen met kinderen of jongeren werkt o.a. als trainer in een club moet sinds 1 februari 2023 een uittreksel uit het strafregister voorleggen aan de club. Hieronder vind je zowel de informatie voor de trainer (hoe aanvragen) als voor de clubs (waarom en hoe verzamelen).

Info trainers (hoe aanvragen):

  1. aanvragen kan eenvoudig (digitaal) op burgerprofiel.be of bij de gemeente waar je bent ingeschreven.
  2. type model: uittrekstel model 596.2  (= model bestemd voor de contacten met minderjarigen)
  3. Het uittreksel mag bij het voorleggen ervan maximum 1 maand oud zijn en blijft 1 jaar van toepassing voor opdrachten.

Informatie clubs (waarom en hoe verzamelen):


Waarom het uittreksel strafregister?
Als sportorganisatie krijg je op die manier een zicht op eerdere veroordelingen voor onder andere zedenfeiten. Je kunt daardoor een beter oordeel vellen of iemand geschikt is om met minderjarigen te werken. Deze maatregel komt er na een gezamenlijk decreet van Vlaams minister van Justitie en Handhaving Zuhal Demir en Vlaams minister van Sport Ben Weyts.

Sportorganisaties ondernemen al veel actie om een ethisch en veilig sportklimaat te creëren. Met het opvragen van het uittreksel geef je als club een duidelijk bijkomend signaal dat je de aanpak van (seksueel) grensoverschrijdend gedrag ernstig neemt.

Dit decreet is van toepassing voor het (op)nieuw aanstellen van o.a. trainers en gaat in werking vanaf 1 februari 2023. De datum van de overeenkomst bepaalt hier of het decreet al van toepassing is of niet.

Hoe gaat dit praktisch in zijn werk?
Een vraag die op ieders lippen brandt: "Hoe moeten we dat doen binnen de club?".

De Vlaamse Sportfederatie (VSF) ontwikkelde een draaiboek voor de sportsector. Met dit draaiboek wordt meer duidelijkheid gegeven over de toepassing en uitwerking van de verplichting. Het draaiboek biedt een eerste houvast voor sportorganisaties (clubs, federaties...).

Concreet advies voor sportclubs:

Geen zin om het draaiboek te doorgronden? Nood aan concrete antwoorden? Vlaamse Sportfederatie en ICES (Centrum Ethiek in de Sport) ontwikkelden een handig stappenplan én een digitale wegwijzer op maat van clubs.


Je vindt meer info op de website van Vlaamse sportfederatie.

zie nieuwsbericht