Over WSV

Waterski & Wakeboard Vlaanderen (WSV) is een door Sport Vlaanderen gesubsidieerde Unisportfederatie en telt ongeveer 4000 leden.

Internationaal niveau

Op internationaal niveau is het bestuur in handen van één enkele organisatie: IWWF (International Waterski and Wakeboard Federation).

IWWF (organogram) is geografisch onderverdeeld in drie groepen:

Nationaal niveau

Per land wordt door de IWWF slechts één overkoepelende organisatie erkend. Deze organisatie mag skiërs uitzenden naar internationale wedstrijden. Voor België is dit KBWSF ( Koninklijke Belgische Waterski Federatie ). Deze federatie is een overkoepelend orgaan, dat WSV en de FFSNW (Fédération Francophone de Ski Nautique et de Wakeboard) vertegenwoordigt en hun activiteiten op nationaal en internationaal vlak coördineert.

Omdat we, vooralsnog, geen Olympisch erkende zomer/winter sport zijn, is IWWF enkel erkend lid ( ARISF) bij het IOC en aangesloten bij IWGA (Wereldspelen = “Olympische Spelen voor niet-Olympische sporten”).

Organogram Waterski & Wakeboard Vlaanderen (WSV)

De Algemene Vergadering vormt het opperste orgaan en houdt toezicht op de algemene werking en het functioneren van het bestuursorgaan (voorheen Raad van Bestuur). Eenmaal per jaar worden alle clubs uitgenodigd om deze algemene vergadering bij te wonen.

Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor het beleid en het personeel van de federatie.

De sportraad overkoepelt de verschillende commissies en is verantwoordelijk voor de sporttechnische werking van WSV.

Missie & visie

Wij willen…

Wij doen dit door…

Wij staan voor…

Doelstellingen

WSV heeft enkele doelstellingen die we in de komende beleidstermijn willen realiseren. Deze zijn gebaseerd op de basisopdrachten en beleidsfocussen:

Deze doelstellingen werden opgenomen in een beleidsplan en worden geëvalueerd in een jaarverslag.