Over WSV

Waterski Vlaanderen is een door Sport Vlaanderen gesubsidieerde Unisportfederatie voor waterski en telt ongeveer 4000 leden.

Waterski op internationaal niveau

De waterskisport wordt op internationaal niveau bestuurd door één enkele organisatie: IWWF (International Waterski and Wakeboard Federation).

IWWF (organogram) is geografisch onderverdeeld in drie groepen:

Waterski op nationaal niveau

Per land wordt door de IWWF slechts één overkoepelende organisatie erkend. Deze organisatie mag skiërs uitzenden naar internationale wedstrijden. Voor België is dit KBWSF ( Koninklijke Belgische Waterski Federatie ). Deze federatie is een overkoepelend orgaan, dat WSV (Waterski Vlaanderen) en de FFSNW (Fédération Francophone de Ski Nautique et de Wakeboard) vertegenwoordigt en hun activiteiten op nationaal en internationaal vlak coördineert.

Omdat we, vooralsnog, geen Olympisch erkende zomer/winter sport zijn, is IWWF enkel erkend lid ( ARISF) bij het IOC en aangesloten bij IWGA (Wereldspelen = “Olympische Spelen voor niet-Olympische sporten”).

Organogram Waterski Vlaanderen

De Algemene Vergadering vormt het opperste orgaan en houdt toezicht op de algemene werking en het functioneren van de Raad van Bestuur. Eenmaal per jaar worden alle clubs uitgenodigd om deze algemene vergadering bij te wonen.

De Raad van Bestuur is verantwoordelijk voor het beleid en het personeel van de federatie.

De sportraad overkoepelt de verschillende commissies en is verantwoordelijk voor de sporttechnische werking van Waterski Vlaanderen.

Missie & visie

Wij willen…

Wij doen dit door…

Wij staan voor…


Doelstellingen

Waterski Vlaanderen heeft enkele doelstellingen die we in de komende beleidstermijn willen realiseren. Deze zijn gebaseerd op de basisopdrachten en beleidsfocussen:

Deze

doelstellingen werden opgenomen in een beleidsplan en worden

geëvalueerd in een jaarverslag.