Wedstrijd ondersteuning EK/WK

Wellicht weten jullie al dat wij jammer genoeg geen olympische sport zijn en daardoor niet kunnen rekenen op extra topsportsubsidies van de overheid. We moeten het dus doen met de beperkte middelen van onze basiswerking, die verspreid worden over vele disciplines.

Maar niettemin willen we onze kampioenen uit de individuele disciplines (TOU-WAK-CAB-DIS-TEL) ondersteunen volgens onze mogelijkheden. We hebben daarvoor een vast principe uitgewerkt, zodat iedereen perfect op voorhand weet wat hij/zij kan verwachten. (de disciplines show en racing worden op andere manier als groep ondersteund).

Enerzijds voorzien we de terugbetaling van het inschrijvingsgeld. En anderzijds zijn er premies voor finaleplaatsen en podia in alle reeksen.


Terugbetaling inschrijvingsgeld EK & WK

Terugbetaling inschrijvingsgeld Inschrijvingsgeld EK Inschrijvingsgeld WK
jeugd/open/master (bij min 5 dln. in de reeks) Indien winnaar BK Indien finaleplaats op EK

Europees kampioenschap

Elke BK-winnaar krijgt de kans om naar het EK te gaan en wordt ondersteund t.w.v. het inschrijvingsgeld. Opgelet:

Indien er apart moet betaald worden voor de verschillende onderdelen, en indien de skiër/rider ook daarvoor BK-winnaar was, krijgt hij voor de verschillende onderdelen het inschrijvingsgeld terugbetaald.

Indien de skiër/rider deelneemt in verschillende reeksen (zowel in een jeugdreeks als in de open reeks) zal hij/zij het inschrijvingsgeld maar één keer terugbetaald krijgen.

Deze terugbetaling is enkel geldig indien de skiër/rider in aanmerking komt om deel te nemen aan het EK. Voldoet hij niet aan de internationale criteria om deel te mogen nemen, vervalt dit.

Het inschrijvingsgeld wordt ook terugbetaald indien de skiër/rider:

Uitzonderingen zijn mogelijk, maar moeten aangevraagd worden.

Wereldkampioenschap

Een skiër/rider die op een EK een finaleplaats heeft behaald, krijgt zijn inschrijvingsgeld terugbetaald als hij naar het WK gaat.


Premie (tussenkomst voor gemaakte onkosten) voor finales en podia

De premies als hieronder vermeld zijn een tussenkomst op de effectieve gemaakte onkosten als dusdanig (geen winstpremie).

Bovenop het inschrijvingsgeld is er een vast bedrag voorzien voor het behalen van een finaleplaats en een bijkomend vast bedrag voor het behalen van een podiumplaats.

Deze tussenkomst is geldig voor elke leeftijdscategorie (indien deze reeksen apart doorgaat).

Maar kan slechts één keer uitbetaald worden, ook indien de skiër/rider in meerdere onderdelen een finale of podium behaalt.


Voor meer informatie kan je terecht op het secretariaat van Waterski Vlaanderen.