« Terug naar overzicht

Rijksregisternummer vereist

Rijksregisternummer vereist

De raad van bestuur van waterski vlaanderen vzw heeft, in zitting van 20/11/2017, beslist dat vanaf het jaar 2018 men enkel lid kan zijn, als voor het lid het rijksregisternummer (of voor "buitenlanders" een nationaal nummer) wordt doorgegeven via het ledenbestand. Dit naar aanleiding van de stipulatie in het decreet van 10 juni 2016, houdende de erkenning en subsidiëring van de georganiseerde sportsector.

Daar wordt opgelegd voor de aangesloten leden een uniek identificatienummer door te geven. Deze machtiging werd ook goedgekeurd door de privacycommissie.

Voor vragen hierover staan we steeds ter beschikking.

« Terug naar overzicht