Initiator waterski

De initiator begeleidt beginnende sporters bij het aanleren van sportspecifieke bewegingsvaardigheden, basistechnieken of spelen, los van competitieve doelstellingen.

Hierbij houdt hij rekening met elementaire gezondheidsaspecten en kan hij aangepaste omgangsvormen toepassen.

De initiator kan zelfstandig een sportspecifieke activiteit voorbereiden, leiden en evalueren, maar werkt mee in het kader van een ruimer opleidingsprogramma dat uitgewerkt en gecoördineerd wordt door een hoger opgeleide.

Doelstellingen

Door het volgen van deze opleiding leert de cursist in te staan voor het initiëren van beginnende en/of recreatieve waterskiërs (jongeren, adolescenten en volwassenen) op clubniveau, rekening houdend met de ontwikkelingskenmerken van de doelgroep en de ontwikkelingslijn van waterski teneinde hen via aangepaste sporttechnische en -tactische trainingssessies leerdoelen te laten bereiken.

Toelatingsvoorwaarden

Opleidingsstramien

De cursus "initiator waterski" omvat 4 modules. Je kan het stramien alvast HIER downloaden.

Lessenrooster

De volgende cursus initiator waterski zal georganiseerd worden te Willebroek (Hazenwinkel) in de eerste week van juli 2018. Het lessenrooster kan je dit HIER terugvinden.

Inschrijven

Van zodra de inschrijvingen open staan, kan je inschrijven op de website van Sport Vlaanderen.

Kan je nog niet inschrijven en wil je graag op de hoogte worden gehouden van de eerstvolgende cursus, stuur dan een mailtje met je naam, adres en telefoonnummer naar nele@waterski.be.

Downloads cursist initiator waterski

Downloads docenten

....