Initiator waterski & wakeboard

Doelstellingen

De initiator begeleidt beginnende sporters bij het aanleren van sportspecifieke bewegingsvaardigheden, basistechnieken of spelen, los van competitieve doelstellingen. Hierbij houdt hij rekening met elementaire gezondheidsaspecten en kan hij aangepaste omgangsvormen toepassen. De initiator kan zelfstandig een sportspecifieke activiteit voorbereiden, leiden en evalueren, maar werkt mee in het kader van een ruimer opleidingsprogramma dat uitgewerkt en gecoördineerd wordt door een hoger opgeleide.

Door het volgen van deze opleiding leert de cursist in te staan voor het initiëren van beginnende en/of recreatieve waterskiërs (jongeren, adolescenten en volwassenen) op clubniveau, rekening houdend met de ontwikkelingskenmerken van de doelgroep en de ontwikkelingslijn van het waterskiën teneinde hen via aangepaste sporttechnische en -tactische trainingssessies leerdoelen te laten bereiken.


Toelatingsvoorwaarden


Opleidingsstramien

De cursus "initiator waterski" omvat 4 modules.

Opleidingsstramien initiator waterski en wakeboard boot
Opleidingsstramien initiator waterski en wakeboard kabel


Lessenrooster

Het lessenrooster wordt zo opgemaakt dat het mogelijk is om zowel de cursus initiator waterski & wakeboard boot als kabel te volgen. In dit geval schrijf je je in voor module 1 en 2, maar moet je je inschrijven voor module 3 en 4 kabel en boot.

Lessenrooster initiator waterski en wakeboard boot
Lessenrooster initiator waterski en wakeboard kabelDownloads

Downloads cursist initiator waterski & wakeboard

Via deze link kunnen cursisten initatitor waterski en stagementoren een login aanvragen en zo onderstaande documenten downloaden: