Start to

BESCHIKT JULLIE CLUB AL OVER EEN TRAINER?

Of je nu extra trainers wil inzetten voor initiaties, of trainingen voor jullie leden wil aanbieden, … 
Met "start to..." wil WSV trainers en clubs bij elkaar brengen. Via het jeugdsportlabel kan de club de kosten voor die trainer al gauw terugverdienen. 

Initiaties

Heb je geen trainer in de club, maar wil je graag een initiatiedag organiseren? Dat kan! Promotie voeren is immers een start voor ledenwerving. En een ervaren trainer is een meerwaarde om de initiaties vlot en efficiënt te laten verlopen. Succeservaring bij een eerste initiatie vergroot de kans op een potentieel lidmaatschap!

Via START TO kunnen onze clubs een initiator waterski inhuren. Waterski & Wakeboard Vlaanderen helpt met het leggen van de contacten en het zoeken naar een gediplomeerde trainer.

Kostprijs voor een initiatie van 3 à 4 uren (+/- 10 à 12 skiërs) **:

Trainingen (disciplinegebonden)

Wil je als club jullie skiërs ondersteunen om hun niveau op te krikken? Veel leden, en zeker leergierige jongeren zijn vaak nieuwsgierig om nieuwe dingen bij te leren en hun technieken te verbeteren. Ook dat kan via START TO.

In onze poule van trainers zijn verschillende B- en A-trainers actief die op een hoger niveau training kunnen geven.

Kostprijs voor een training van 3 uren **:

** Indien langer training wordt gegeven moet de club met de trainer afspreken welke extra vergoeding hier tegenover staat.

Naast het aanbieden van gediplomeerde trainers kan Waterski & Wakeboard Vlaanderen ook uw huidige trainers opleiden en bijscholen. Meer hierover kan je HIER terugvinden.

Jeugdsportlabel

Via het jeugdsportlabel willen we de clubs met een jeugdwerking ondersteunen.

Om in te kunnen stappen in het jeugdsportlabel moet de club aan een aantal basisvoorwaarden voldoen. Indien je als club aan al deze voorwaarden voldoet krijg je alvast 10 startpunten (deze punten komen overeen met een bepaald bedrag - zie reglement jeugdsportlabel).

Een van de basisvoorwaarden om te kunnen instappen in het jeugdsportlabel is dat de club moet beschikken over een actieve trainer.

Indien de club niet over een eigen trainer beschikt, maar minstens 5 keer per jaar een initiator inhuurt, voldoet de club aan deze basisvoorwaarde. Op die manier kunnen clubs zonder eigen trainer ook instappen in het jeugdsportlabel en een deel van de onkosten van de werking (waaronder het inhuren van een trainer) terugverdienen.

Pakket Start to …

Voorbeeld o.b.v. tarieven 01/01/2023: een initiator woont 40 km van de skiclub en komt 5 initiaties geven van 3 uren. Dan is de kostprijs: 
- per dag: € 40,67 + (40 x 2 x € 0,4259) = € 74,74 
- voor 5 dagen van 3 uren is dit: € 373,70

Eens voldaan aan de basisvoorwaarden kan de club ook punten verdienen via de optionele criteria: lidmaatschap, vorming en begeleiding, sportpromotionele activiteiten, communicatie, ethiek, training en wedstrijden.

* Opgelet

De tarieven zijn onderhevig aan verschillende maxima (dag/jaar) en worden periodiek bijgewerkt. Verder zijn er ook restricties in de combinatie van een forfaitaire met een kilometervergoeding <<meer info>>.

De forfaitaire vrijwilligersvergoeding kan uitbetaald worden door het jeugdsportlabel. Indien je wil instappen in jeugdsport kan je best het reglement "Jeugdsportlabel" nalezen of contact opnemen met Waterski & Wakeboard Vlaanderen.