Hoe kan ik helpen?

Wat kan je als club ondernemen?

NIETS DOEN IS GEEN OPTIE !

Wat nu niet is, kan misschien nog komen of is misschien al lang bezig zonder dat iemand anders het ziet! Ook al weet je als trainer of clubbestuurder misschien niet goed wat jij hieraan kan doen. Toch mogen we onze kop niet in het zand steken! Door kleine stapjes gaan we ook vooruit. Liever traag vooruit, dan stilstaan of achteruit gaan.


1/ Maak grensoverschrijdend gedrag bespreekbaar

Ook al weet je niet goed hoe je aan de slag moet, dit kan iedere trainer/club:


GRATIS CAMPAGNEMATERIAAL van ICES

Wil je op de website van je sportorganisatie, in de nieuwsbrief of op sociale media iets delen over ethische thema’s in de sport? ICES voorziet allerlei materiaal om je hierbij te ondersteunen. Je kan het gratis downloaden via hun website.


Dit zijn eerste stappen die elk club zonder problemen zou moeten kunnen integreren. Wil en kan je als club nog een stapje verder gaan?


2/ Volg een bijscholing van ICES - Sport met grenzen: vlaggensysteem

Sport met grenzen wil via het vlaggensysteem een leidraad aanbieden om bepaalde gedragingen te beoordelen met een groene, gele, rode of zwarte vlag.

3/ Stel een club-API aan

Een Aanspreekpersoon Integriteit binnen een sportclub (Club-API) is een laagdrempelig aanspreekpunt waarbij sporters, hun ouders, trainers, bestuurders of andere betrokkenen terechtkunnen met een vraag, vermoeden of klacht over seksueel grensoverschrijdend gedrag.

Het is belangrijk dat in sportclub een cultuur bestaat van openheid waar iedereen het gevoel heeft incidenten te kunnen melden. Het installeren van een club-API maakt het voor iedereen duidelijk waar hij of zij met een melding terecht kan, en verzekert een duidelijke en kordate opvolging van incidenten.

Meer informatie hierover kan je terugvinden in de toolkit voor sportclubbestuurders.


4/ Implementeer gedragscodes, een handelingsprotocol, een aanwervingsbeleid voor vrijwilligers,...

Meer informatie hierover kan je terugvinden in de toolkit voor sportclubbestuurders.


WSV kan jullie ook begeleiden
- om clubgerichte acties uit te werken;
- om gericht door te verwijzen naar geschikte professionals, al naargelang de vraag;
- om het vlaggensysteem te bespreken met de clubbestuurders en trainers, al dan niet met meerdere clubs tezamen. Als buitenstaander is het eenvoudiger om een dergelijk thema aan te kaarten en bespreekbaar te maken.