Sport met grenzen

Sinds enkele jaren werkt de sportsector intensief samen met experts van Sensoa en Child Focus om de sportsector meer begeleidingstips te kunnen aanbieden omtrent lichamelijke en seksuele integriteit.

Op www.sportmetgrenzen.be vind je verder veel nuttige vragen en antwoorden die zeer praktijkgericht zijn. Het is immers al een sterke start als je zelf als trainer of clubbestuurder een bredere achtergrond hebt.


SPORT MET GRENZEN: vlaggensysteem

Het vlaggensysteem is een handig instrument voor sportclubbestuurders, sportbegeleiders en sporters om bewust om te leren gaan met lichamelijk en seksueel grensoverschrijdend gedrag in de sport. Aan de hand van zes criteria leer je lichamelijk en seksueel grensoverschrijdend gedrag correct inschatten. Zo kan je een situatie beoordelen met een groene, gele, rode of zwarte vlag. De kleur geeft aan hoe je gepast kan reageren. Het Vlaggensysteem wil je een houvast bieden om op een begripvolle, maar tegelijk rationele en consequente manier te reageren aan de hand van een duidelijke methode.

Centrum Ethiek in de Sport (ICES)
Introductiefilmpje
Bestel je Sport Met Grenzen pakket

SPORT MET GRENZEN: Beleidsinitiatieven

Beleidsinitiatieven is een brochure die sportorganisaties op weg helpt om binnen hun organisatie op een laagdrempelige manier aan de slag te gaan met lichamelijk en seksueel grensoverschrijdend gedrag. De brochure is gebaseerd op het Raamwerk Lichamelijke en Seksuele Integriteit en Beleid in de Sport, een product van Sensoa en Child Focus in samenwerking met de sportsector.

Download de brochure in PDF


Raamwerk Lichamelijke en Seksuele Integriteit

Het Raamwerk Lichamelijke en Seksuele Integriteit en Beleid in de Sport is een werkdocument dat sportorganisaties kan helpen bij het uitwerken of aanvullen van een beleid rond lichamelijke en seksuele integriteit. Een dergelijk beleid speelt op drie niveaus: een kwaliteitsbeleid, een preventiebeleid, een reactiebeleid. Het raamwerk bevat een modelvisie, allerlei instrumenten en achtergrondinformatie.

Download de interactieve PDF