Sport met grenzen

Sinds enkele jaren werkt de sportsector intensief samen met experts van Sensoa en Child Focus om de sportsector meer begeleidingstips te kunnen aanbieden omtrent lichamelijke en seksuele integriteit.

Op www.sportmetgrenzen.be vind je verder veel nuttige vragen en antwoorden die zeer praktijkgericht zijn. Het is immers al een sterke start als je zelf als trainer of clubbestuurder een bredere achtergrond hebt.


SPORT MET GRENZEN: vlaggensysteem

Het vlaggensysteem is een handig instrument voor sportclubbestuurders, sportbegeleiders en sporters om bewust om te leren gaan met lichamelijk en seksueel grensoverschrijdend gedrag in de sport. Aan de hand van zes criteria leer je lichamelijk en seksueel grensoverschrijdend gedrag correct inschatten. Zo kan je een situatie beoordelen met een groene, gele, rode of zwarte vlag. De kleur geeft aan hoe je gepast kan reageren. Het Vlaggensysteem wil je een houvast bieden om op een begripvolle, maar tegelijk rationele en consequente manier te reageren aan de hand van een duidelijke methode.