Bijscholingen

Al onze trainers hebben regelmatig de kans om zich bij te scholen.

Voor elke bijscholing die gevolgd wordt, kan de deelnemer een bijscholingsattest ontvangen.