Bijscholingsattesten

De deelnemers kunnen voor elke bijscholing een bijscholingsattest verkrijgen. We werken met Sport Vlaanderen samen om de bijscholingsattesten af te leveren. Deze worden niet meer op de bijscholing zelf meegegeven of niet meer nagestuurd, maar je kan deze steeds terugvinden op de website van Sport Vlaanderen "Mijn VTS".

Hier kan je tevens je diploma's, ingeschreven modules, facturen,... terugvinden.