Aanvraag attest vrijstelling school

Onze sport is jammer genoeg geen Olympische sport. Daardoor bestaan er geen officiële topsportstatuten.

Bijna alle scholen staan hun leerlingen wel toe om bij uitzondering toch eens vrij te krijgen om deel te nemen aan een BK, EK of WK (of stages ter voorbereiding van). De school is dit dus niet verplicht, maar met het voorleggen van een attest van de federatie die deze deelname bevestigt, wordt dit zo goed als altijd toegestaan.

Wil je zo'n attest voor school? Bezorg dan volgende informatie aan Simon of gebruik de vooringevulde mail: (opgelet: voor het BK cable wakeboard vragen we - door de grote aantallen - dat dit door de club verzameld wordt, zie verder).

Clubs die de informatie voor meerdere deelnemers verzamelen, gelieve dit excel document te gebruiken.