Blauwalgen

openbare waterwegen:

https://www.vlaamsewaterweg.be/nieuws/blauwalgen-actueel: link naar off. website "Vlaamse waterweg - blauwalgen actueel" met alle locaties, info & maatregelen ...

gesloten watervlakken

https://kwaliteitzwemwater.be/nl : hier vind je voor de gesloten watervlakken de meetresultaten en de informatie of er al dan niet blauwalgen aanwezig zijn.