Blauwalgen

Blauwalgen is de volkse benaming van de cyanobacterieën. Deze leveren effectief een gevaar voor de gezondheid. Op korte termijn kan je er flink ziek van worden. Op langere termijn is het gekend dat ze kanker kunnen veroorzaken. We mogen dit dus niet onderschatten.  

Niettemin is het bijzonder vervelend als een watervlak langer dan nodig gesloten blijft. Het is en blijft enorm moeilijk om haalbare en betaalbare meetmethodes uit te werken die onnodige sluitingen vermijdt. De Vlaamse Waterweg is continu bezig met het uitzoeken naar meer haalbare werkwijzes.

WSV heeft regelmatig overleg met diverse instanties betreffende deze zeer vervelende problematiek. Er bestaan jammer genoeg geen wonderoplossingen. 

Infosessies, bijscholingen, ...

Sport Vlaanderen organiseerde in 2023 voor de 2e keer een informatiesessie met diverse sprekers van o.a. de universiteit van Wageningen, agentschap Zorg en gezondheid, Vlaamse Milieumaatschappij, de Vlaamse Waterweg, ...

Alle presentaties die ze gebruikten worden hier gedeeld, op de website van Sport Vlaanderen

openbare waterwegen:

https://www.vlaamsewaterweg.be/nieuws/blauwalgen-actueel: link naar off. website "Vlaamse waterweg - blauwalgen actueel" met alle locaties, info & maatregelen ...

gesloten watervlakken

https://kwaliteitzwemwater.be/nl : hier vind je voor de gesloten watervlakken de meetresultaten en de informatie of er al dan niet blauwalgen aanwezig zijn.