« Terug naar overzicht

Update wijziging wetgeving pleziervaart

Update wijziging wetgeving pleziervaart

Op de website van de FOD Mobiliteit & Vervoer zijn een aantal zaken terug te vinden die verwijzen naar de aankomende gewijzigde wetgeving op de pleziervaart. Hieronder een korte samenvatting.


Beperkt en algemeen stuurbrevet

Procedure tot eind 2019

Vanaf 1 januari 2020

Vereisten

 • minimumleeftijd bij aanvraag ➡️ 17 jaar. Brevet op 18 jaar.
 • medisch geschikt zijn. Dokter (naar keuze onderzoekt algemene conditie, zicht en gehoor
 • slagen op theoretisch examen ➡️ examenprogramma
 • praktijkervaring hebben
 • minimumleeftijd 16 jaar;
 • medisch geschikt zijn;
 • slagen op theoretisch examen;
 • slagen op praktijktest (2021)


Aanvraag

Hier inschrijven voor het examen

Examen

 • Meerkeuzeproef op computer
 • Beperkt stuurbrevet nodig ➡️ enkel inschrijven voor de module beperkt stuurbrevet
 • Algemeen stuurbrevet nodig ➡️ inschrijven voor de modules beperkt & “aanvullend gedeelte”
 • Plaats, datum, uur plant u zelf in (eID, pincode eID kennen, kaartlezer)
 • Meerkeuzeproef op computer
 • 37,5 EUR per deelname aan een theoretisch examen

Berchem :

 • 1 april tot 30 september: di & do (9-12u & 13-16u)
 • 1 oktober tot 31 maart : do (9-12u & 13-16u)

Brussel :

 • Donderdag (13-16u)

Oostende :

 • 1 april tot 30 september: di & wo (9-12u & 13u30-15u30)
 • 1 oktober tot 31 maart : wo (9-12u & 13u30-15u30)

Praktijk

Vaar met iemand die een stuurbrevet heeft:

 • min. 12u in uw dienstboekje;
 • dienstboekje (& uitslag theorie examen) bezorgen aan WSV
 • WSV vraagt uw stuurbrevet aan

of volg een praktijkcursus (6u volstaat)


Vanaf 1 januari 2021 is een praktijktest verplicht:

 • De minister bepaalt welke praktische kennis en vaardigheid nodig is.
 • De administratie bepaalt welke onderdelen en de wijze van testen.
 • Testen worden afgenomen door iemand met voldoende ervaring die zelf het brevet heeft.

Duplicaat

Hier vind je de procedure

Gelijkwaardigheid

Houders van 1 van deze certificaten mogen op de Belgische scheepvaartwegen varen zonder in bezit te zijn van een stuurbrevet:

 • Yachtnavigator, Yachtman, Vaarbewijs A en Rijnschipperspatent ( = algemeen stuurbrevet)
 • Vaarbewijs B ( = beperkt stuurbrevet)

Houders van een vaarbewijs (A of B) of een Rijnschipperspatent kunnen een schriftelijke aanvraag (kopie van de identiteitskaart + certificaat) richten tot de evaluatiecommissie, om een stuurbrevet te bekomen.

Een aantal buitenlandse certificaten voor de pleziervaart worden in België erkend. De houder mag op de Belgische binnenwateren varen zonder in bezit te zijn van een Belgisch stuurbrevet.


Stuurbrevet

Vaargebied

Beperkt

 • afgesloten meren (nog nader te bepalen door de minister)
 • met de zee verbonden binnenwateren (uitgezonderd Beneden-Zeeschelde)

Algemeen

 • alle bovenstaande
 • Beneden-Zeeschelde
 • kusthavens
 • vanaf het strand tot 6 zeemijl

Yachtman

 • alle bovenstaande
 • tot 200 zeemijl

Yachtnavigator

 • overal, zelfs tot 200 zeemijl


Brevetten

De vaarbevoegdheidsbewijzen en het radarbrevet zijn onbeperkt geldig in tijd. Diegene die uitgereikt werden door de administratie in het verleden, behouden hun geldigheid.


Wanneer is een brevet verplicht?

Momenteel is er een verplichting van brevet op de binnenwateren (beperkt stuurbrevet) als het pleziervaartuig:

 • wordt ingezet voor bedrijfs- of beroepsgebruik
 • door een motor voortbewogen sneller dan 20 km/u kan varen, of een romplengte van meer dan 15m heeft.

Op de Beneden-Zeeschelde is het algemeen stuurbrevet verplicht. Deze verplichting wordt vanaf 1 januari 2022 doorgetrokken naar de zee.


Registratie

Vanaf 1 september 2019:

Om op de Belgische wateren te mogen varen, is een registratie (Belgische of in het buitenland) nodig.

Er is er nog maar één unieke registratiebrief, mogelijk wanneer er een band met België is ➡️ het pleziervaartuig is:

 • voor meer dan 50% eigendom van een Belg( of in België wonende persoon)
 • voor 50% eigendom van een rechtspersoon ingeschreven in de KBO
 • een combinatie van 2 bovenstaande (mede-eigendom natuurlijk- & rechtspersoon)


Welke uitrusting moet ik aan boord hebben?

Vanaf midden mei 2020 is er een lijst van verplichte uitrusting, die rekening houdt met de afstand tot de kust. Pleziervaartuigen ingeschreven voor de ‘binnenwateren’, moeten daarnaast steeds minstens de minimumlijst ‘binnenwateren’ aan boord hebben. Pleziervaartuigen ingeschreven voor ‘zee en binnenwateren’, moeten daarenboven minstens de minimumlijst ‘zee en binnenwateren’ aan boord hebben.

Deze lijst zal in het najaar bekend gemaakt worden. Voorlopig blijft de bestaande lijst van uitrusting van kracht.


Reddingsvest

Op zee is het dragen van een reddingsvest verplicht (niet in de kajuit, of niet voor pleziervaartuigen groter dan 24m of; met een vaste reling van 1,10m hoog) aan boord van een pleziervaartuig:

 • als de (significante) golfhoogte 1m of meer bedraagt of;
 • tussen zonsondergang en zonsopgang of;
 • tussen 16 oktober en 15 mei.
 • voor alle opvarenden tot 12 jaar of;
 • wanneer het pleziervaartuig 6,5m of korter is.

Voor pleziervaartuigen tot 6,5m binnen de 2 zeemijl mag de reddingsvest vervangen worden door een zwemvest.

Nieuw op de binnenwateren is de verplichting om bij verhuur van kano’s, kajaks, gondels en waterfietsen zwemvesten aan boord te voorzien. Het dragen wordt ten zeerste aangeraden.


Contact Secretariaat stuurbrevetten pleziervaart

Natiënkaai 5 - 8400 Oostende

Tel.: +32 (0)2 277 42 80 (ma/do/vr, van 9- 12u)

Mail: brevet.yachting@mobilit.fgov.be

« Terug naar overzicht