Lidmaatschap

Wat houdt mijn lidmaatschap in? Een vaak voorkomende vraag met een antwoord dat niet altijd even eenvoudig is. Omdat een beeld vaak meer dan 1.000 woorden zegt hebben we dit weergegeven in "Lid zijn bij WSV, zoveel meer dan een lidkaart....".

Ledenvoordeel United Brands

Dankzij onze overeenkomst met United Brands kunnen we onze aangesloten leden een extra ledenvoordeel aanbieden. Dit voordeel krijg je bij de 2e aankoop. Bij je eerste aankoop gaat 5% directe korting op de totale bestelling af, dan registreer je je bij United Brands (via je lidkaart), en bij de 2e bestelling kan je genieten van deze kortingen:

Tarieven lidmaatschap

Deze tarieven zijn de tarieven die aan de aangesloten clubs worden afgerekend op het einde van het jaar. De afrekening gebeurt op basis van het aantal, en de leeftijd, van de inwonenden per adres. Waterski Vlaanderen vzw rekent geen toetredingslidgeld aan voor de club op zich.

€ 18 => individueel lid (+ 18 jaar)
€ 10 => jeugdlid (tot en met 18 jaar)
€ 32 => familiaal lid (tot en met 4 personen op 1 adres)
€ 6 => bijkomend lid (vanaf de 5e persoon familiaal lid)


Aansluiten als club

De club richt een schrijven aan Waterski Vlaanderen vzw (WSV) waarin ze meedeelt te willen aansluiten. De club gebruikt hiervoor het inlichtingenformulier "aansluitingsformulier clubs" en voegt onderstaande formulieren toe als bijlage:


Waterski Vlaanderen zal hierop als volgt reageren:

Opmerking: Van zodra de club het statuut van voorlopig lid bekomt, kan ze aan alle WSV activiteiten deelnemen.