« Terug naar overzicht

Update: praktijktest pleziervaart

Update: praktijktest pleziervaart

Het nieuwe systeem van praktijktesten pleziervaart zal pas ingaan op 1 juli 2021 (in plaats van op 1 januari 2021).

Wegens de corona-epidemie zijn meerdere activiteiten binnen de pleziervaart in 2020 tijdelijk belemmerd of opgeschort (bv. examens, lessen theorie en praktijk). Via het Federaal Overlegplatform voor de Pleziervaart heeft de sector de betrokken ministers verzocht uitstel te verlenen voor het nieuwe systeem van praktijktesten. Intussen is er een principieel akkoord om deze datum uit te stellen naar 1 juli 2021. De nodige acties om dit uitstel een wettelijk kader te geven worden momenteel uitgevoerd. Tot 1 juli 2021 blijft dan het huidige systeem van dienstboekje of praktijkcursus van kracht.

Reeds beschikbare info m.b.t. de praktijktest:

  • De minister bepaalt welke praktische kennis en vaardigheid voor de verschillende vaarbevoegdheidsbewijzen en het radarbrevet nodig geacht zijn.
  • De administratie bepaalt welke onderdelen en op welke wijze deze tijdens het praktisch examen moeten getest worden.
  • Wordt afgenomen door een persoon met voldoende ervaring die zelf het brevet heeft.


« Terug naar overzicht