« Terug naar overzicht

Nieuws: wijzigingen stuurbrevet & ICC

Nieuws: wijzigingen stuurbrevet & ICC

Vanaf 15/01/2020, zijn er voor het Belgisch stuurbrevet, praktisch een aantal zaken gewijzigd.

Stappenplan om tot een stuurbrevet te komen:

 1. Zorg voor de aanvraag, en betaling (€ 50) van uw brevet bij Waterski Vlaanderen
 2. Maak een examenafspraak per examendeel (beperkt/aanvullend/herexamen) bij de FOD Mobiliteit & Vervoer.
 3. Voer de betaling uit, € 38 per examendeel (beperkt/aanvullend/herexamen), aan de de FOD Mobiliteit & Vervoer.
 4. U bent geslaagd in het examen.
 5. Bezorg ons:
  * Aanvraagformulier brevet
  * Kopie identiteitskaart
  * Betaling
  * Examenuitslag
  * Dienstboekje - bewijs van vaarpraktijk
 6. Waterski Vlaanderen start de procedure op om uw brevet aan te maken.
 7. U ontvangt uw brevet thuis.

Vanaf 01/02/2020 is er indexatie gepland voor ICC-aanvragen, de nieuwe prijs wordt € 68.

« Terug naar overzicht