Missie, visie & doelstellingen

Missie & visie

In het vierjaarlijks beleidsplan bepaalt Waterski & Wakeboard Vlaanderen welke richting we uit wil gaan, waar de prioriteiten liggen en op welke manier we onze plannen en doelstellingen, zowel op korte als op langere termijn, willen realiseren.

Wij willen…

Wij doen dit door…

Wij staan voor…


Doelstellingen

WSV heeft enkele doelstellingen die we in de komende beleidstermijn willen realiseren. Deze zijn gebaseerd op de basisopdrachten en beleidsfocussen:

Deze doelstellingen werden opgenomen in een beleidsplan en worden geëvalueerd in een jaarverslag. Deze staan op de pagina "goed bestuur".

Goed bestuur

Transparantie, democratie en interne verantwoording en controle; dat zijn de drie basisprincipes van goed bestuur. WSV hecht veel belang aan deze waardes. De jaarverslagen hierover en bijhorende documenten zijn terug te vinden op de pagina Goed bestuur.