Certificaat van deugdelijkheid

In de nieuwe wetgeving voor de pleziervaart is er een nieuwe verplichting bijgekomen, voor iedereen die met zijn boot ecomische activiteiten uitvoert. Het aanbieden van waterskilessen behoort hier ook toe.

Meer informatie vind je op de pagina van de federale overheid.