Trainer B waterski

De trainer B initieert en vervolmaakt jeugdige en andere sporters, rekening houdend met de ontwikkelingskenmerken van de doelgroep en de ontwikkelingslijn van de sport.

Hij kan zelfstandig een jaarplan opstellen en concreet uitwerken in duidelijk omschreven doelstellingen en creëert mee het kader waarbinnen de initiator werkt. De trainer B is dus opgeleid om zowel kinderen als (jong) volwassenen te begeleiden en hij zorgt voor een aangepaste trainingsopbouw.

images/tou-2a.jpg

Doelstellingen

Door het volgen van deze opleiding leert de cursist naast de algemene doelstellingen:

Toelatingsvoorwaarden

Opleidingsstramien

In tegenstelling tot eerder vermelde berichten gaat het jammer genoeg niet lukken om de trainer B cursus volledig te splitsen per discipline. Momenteel zijn de gesprekken over de hervorming nog volop aan de gang. Van zodra deze bekend zijn kan je die hier terugvinden. De opsplitsing in kabel en boot zal zeker wel doorgaan.

Het is ons doel om in 2020 terug het specifieke deel trainer B waterski aan te bieden.

Let wel op: vooraleer je kan starten met het specifieke deel, moet je reeds het algemeen deel instructeur B EN het algemeen deel trainer B gevolgd hebben (=module 1A en 1B). Die opleidingen kan je dus best al in 2019 volgen. Op die manier spreid je de studiebelasting. Deze algemene delen kan je ook in zelfstudie volgen, ideaal dus voor mensen met reeds een zekere voorkennis en weinig tijd om naar de lessen te gaan. Meer info over data van deze algemene opleiding vind je via deze link.

Lessenrooster

Van zodra de cursusplanning bekend is kan je deze hier terugvinden.

Alvorens je mag inschrijven voor module 2,3 en 4 van de cursus trainer B waterski moet je in het bezit zijn van module 1A en 1B . Deze modules worden verschillende keren per jaar georganiseerd en kan je dus nu al volgen. Meer informatie hieromtrent kan je terugvinden op de website van Sport Vlaanderen.

Inschrijven

Van zodra de inschrijvingen open staan, kan je inschrijven op de website van Sport Vlaanderen.

Kan je nog niet inschrijven en wil je graag op de hoogte worden gehouden van de eerstvolgende cursus, stuur dan een mailtje met je naam, adres en telefoonnummer naar nele@waterski.be.

Downloads cursist Trainer B waterski