Vergoedingen van verenigingswerk

De regeling rond verenigingswerk lijkt stilaan meer een meer op een soap-serie. De wetgeving wijzigt om de haverklap, en op elk nieuw akkoord komt er opnieuw protest.

Het enige dat op dit moment duidelijk is voor 2022, is dat al wat we tot nu toe kenden van het verenigingswerk op de vuilbak wordt gegooid, en dat het op een nieuwe basis wordt uitgewerkt. Onderstaand nieuwsbericht van de Vlaamse Sportfederatie is ook nog niet 100% definitief, gezien de wetteksten nog niet verschenen zijn. Maar het gaat dus deze richting uit:


"Na maanden getouwtrek kwam er binnen de schoot van de federale regering op 26 november eindelijk een akkoord over een definitieve regeling vanaf 2022. De regering volgt het advies van de sociale partners om artikel 17 (de 25-dagenregel) uit te breiden en te vereenvoudigen, waardoor ook verenigingswerkers die regeling in de toekomst kunnen gebruiken.

Meer info hierover kan je terugvinden op de website van de Vlaamse sportfederatie."


Ter verduidelijking i.v.m. het artikel 17 dat tot nu toe voor max 25 vaste dagen gelde: dit omvat het voordeel dat er geen rsz moet betaald worden. Maar er moet dus wel een officieel contract via het sociaal bureau opgemaakt worden e.d. De belangrijkste versoepeling richting de sportsector gaat over het afstappen van vaste dagen, zodat ook losse uren kunnen ingegeven worden in dit verloningssysteem. Op die manier kan het over veel meer dan 25 dagen gaan op een jaar, maar dus wel met een max. in uren.


We houden jullie op de hoogte van zodra hier meer en definitieve duidelijkheid over komt.

Vragen hierover?