Verenigingswerk

Update: Verhoging toegestane vergoedingen 3e kwartaal 2021

... Het maandelijks bedrag wordt verdubbeld, van 532,50 euro naar 1.065 euro per maand, maar enkel voor het derde trimester van 2021. De Vlaamse Sportfederatie had graag gezien dat deze verdubbeling voor heel 2021 kon gelden, maar gezien de sociale partners - op UNISOC na - zich unaniem en uitdrukkelijk tegen een verhoging van het plafond hadden uitgesproken, was een verdubbeling voor het derde trimester het hoogst haalbare. Op deze manier kunnen de sportkampen alvast extra verenigingswerkers inschakelen om alles in goede banen te leiden deze zomer. Het jaarlijks plafond blijft wel ongewijzigd. Het KB zal in de tweede helft van juni gepubliceerd worden. ...

Lees het volledige artikel hier: https://www.dynamoproject.be/node/34883

WAT HOUDT HET NIEUW (2021) STATUUT "VERENIGINGSWERK" IN?

Waterski & Wakeboard Vlaanderen volgde het webinar van de Vlaamse Sportfederatie i.s.m. Joris De Wortelaer (expert in deze materie. Een aantal zaken zijn niet onbelangrijk:

Zoals te lezen, een wetgeving, die op het vlak van administratie, zeker haaks staat op het verenigingswerk anno 2020. Een tip voor wie alsnog het verenigingswerk wenst te gebruiken: zorg er voor dat de contracten aflopen 31/12/2021 (einde van deze wetgeving)

Meer info via het portaal van de overheid.

WAT HOUDT HET STATUUT "VERENIGINGSWERK" IN?

Sportbegeleiders, trainers, scheidsrechters, juryleden,… kunnen vanaf 15 juli 2018 vergoed worden via een nieuw gunstig statuut. Het statuut “verenigingswerk” is een statuut waarbij verenigingen iemand kunnen inschakelen, zonder als vereniging of trainer belastingen of sociale bijdragen op te moeten betalen.

Dit kan, cijfers 2019, tot 6.250 euro per kalenderjaar en de inkomsten uit verenigingswerk mogen niet meer dan 520,83 euro per maand bedragen (jaarlijks geïndexeerd) voor sommige activiteiten (klik hier) kan dit maandelijks bedrag worden opgetrokken naar 1.041,66 euro. (tijdelijke verhoging 3e kwartaal - zie update bovenaan)

Wil je meer weten, kijk dan deze samenvatting even na. Zo zie je op wie dit van toepassing kan zijn, wat de principes zijn, welke de administratieve verplichtingen (bijlage welzijnsbescherming) zijn & belangrijk, welke activiteiten hieronder vallen. Denk er ook aan dat je elke activiteit moet registreren op de website van de overheid. Dit gaat heel vlot maar mag dus zeker niet vergeten worden.


Downloads & links:

Bronnen:

Vragen hierover?