Verenigingswerk

WAT HOUDT HET NIEUW (2021) STATUUT "VERENIGINGSWERK" IN?

Waterski & Wakeboard Vlaanderen volgde het webinar van de Vlaamse Sportfederatie i.s.m. Joris De Wortelaer (expert in deze materie. Een aantal zaken zijn niet onbelangrijk:

Zoals te lezen, een wetgeving, die op het vlak van administratie, zeker haaks staat op het verenigingswerk anno 2020. Een tip voor wie alsnog het verenigingswerk wenst te gebruiken: zorg er voor dat de contracten aflopen 31/12/2021 (einde van deze wetgeving)

Meer info via het portaal van de overheid.

WAT HOUDT HET STATUUT "VERENIGINGSWERK" IN?

Sportbegeleiders, trainers, scheidsrechters, juryleden,… kunnen vanaf 15 juli 2018 vergoed worden via een nieuw gunstig statuut. Het statuut “verenigingswerk” is een statuut waarbij verenigingen iemand kunnen inschakelen, zonder als vereniging of trainer belastingen of sociale bijdragen op te moeten betalen.

Dit kan, cijfers 2019, tot 6.250 euro per kalenderjaar en de inkomsten uit verenigingswerk mogen niet meer dan 520,83 euro per maand bedragen (jaarlijks geïndexeerd) voor sommige activiteiten (klik hier) kan dit maandelijks bedrag worden opgetrokken naar 1.041,66 euro.

Wil je meer weten, kijk dan deze samenvatting even na. Zo zie je op wie dit van toepassing kan zijn, wat de principes zijn, welke de administratieve verplichtingen (bijlage welzijnsbescherming) zijn & belangrijk, welke activiteiten hieronder vallen. Denk er ook aan dat je elke activiteit moet registreren op de website van de overheid. Dit gaat heel vlot maar mag dus zeker niet vergeten worden.


Downloads & links:

Bronnen:

Vragen hierover?