Diverse tools voor trainers

Geef tieners een stem

Site Sport Vlaanderen: Een analyse van de drop-outcijfers bij de sportfederaties toont aan dat een groot deel van de tieners uitvalt tussen de leeftijd van 13 tot 19 jaar (slide 8). Daarnaast neemt drop-out ook toe met de leeftijd.  Wie tieners verliest binnen haar sportclub, verliest ook haar toekomstige trainers, bestuurders of vrijwilligers die de club draaiende houden en mee helpen groeien. 


Met het project ‘Geef tieners een stem’ wil Sport Vlaanderen ervoor zorgen dat er mét tieners gesproken wordt in plaats van over tieners. Op die manier kunnen tieners aangeven wat er goed of net niet goed loopt tijdens een training of in de clubwerking. Want alleen als je weet wat er leeft bij de tieners in jouw club of trainingsgroep, kan je er als tienerbegeleider op inspelen en de tieners aan je club binden.

Meer informatie

Een van de trajecten van "Geef tieners een stem is tienertalk:"

Tienertalk

Werk je met tieners? Creëer betrokkenheid, help mee om drop-out te vermijden, ...

Tienertalk geeft een trainer, aanspreekpunt integriteit (api), bestuurder of een andere tienerbetrokkene methodieken om beter te weten wat er leeft bij de tieners.
Wanneer je met 1 van deze methodieken aan de slag gaat, zal je voelen dat tieners zich meer betrokken voelen bij de trainingsgroep of clubwerking. Tieners krijgen bovendien ook het signaal dat ze hun stem waardevol is en die mogen laten horen binnen de trainingsgroep of de club.

Meer informatie op de site van Sport Vlaanderen