Wat is grensoverschrijdend gedrag?

Grensoverschrijdend gedrag gaat niet enkel over de ‘zwaardere’ overtredingen. Ook de lichtere vormen van overschrijding hebben een belangrijke negatieve impact op een persoon.

Het gevoel hebben dat je niet meer de eigen keuze hebt wat je overkomt, dat een ander je niet behandeld op een respectabele manier manier zoals het hoort, … kan ondermijnend werken voor je zelfvertrouwen, voor je vertrouwen in de mensen rondom je, … Zeker als de tegenpartij iemand is die op een of andere manier ‘macht’ over je heeft , dan komt dat zeer imponerend over.

Dus ook de lichtere vormen mogen niet onderschat worden. Laat als club je kop niet in het zand steken, en onderneem actie! Voor het welzijn van al onze leden en zeker onze jongeren!

Recent was er een reportage op VRT: Pano - Vuil Spel.

Enkele cijfers

Een grootschalige bevraging van 2044 Vlaamse volwassenen tussen 18 en 50 jaar over hun jeugdervaringen in een georganiseerde sportcontext, geeft aan dat 44 % ooit in aanraking kwam met grensoverschrijdend gedrag (vaak combinaties):

Daarnaast gaf 11% van de respondenten aan gepest te zijn. 70% van de plegers zijn andere sporter(s). 35% rapporteerde dat er (ook) een trainer betrokken was.

Deze cijfers tonen aan dat geen enkele sportclub er mag van uitgaan dat het bij hen nooit kan gebeuren! Waterski Vlaanderen kan jullie ondersteunen om een actieplan op te stellen.