Bijscholingen Sport Vlaanderen

Meer trainers, beter bijscholen!

Niet alleen het kwalitatief opleiden van trainers is een hoofdopdracht voor de Vlaamse Trainersschool, ook het bijscholen van trainers behoort vanaf nu tot hun kernactiviteiten.

Ze stellen dan ook graag ons nieuwe bijscholingsaanbod VTS Plus voor! VTS Plus wil trainers op alle niveaus de mogelijkheid geven om zich blijvend bij te scholen rond sporttakoverschrijdende onderwerpen, aanvullend op de bestaande cursusorganisaties.

Maar er is meer!

VTS Plus wil ook een platform bieden om met andere trainers en docenten in dialoog te treden over verschillende actuele thema’s. VTS Plus biedt een waaier aan bijscholingen, op verschillende dagen en tijdstippen en verspreid over heel Vlaanderen.

Het up-to-date bijscholingsaanbod en alle nuttige informatie omtrent VTS Plus is steeds terug te vinden op de site van Sport Vlaanderen.

Via deze link kan je een interactieve kaart terugvinden met daarop alle VTS Plus bijscholingen (incl. mogelijkheid tot inschrijven).