Tarieven lidmaatschap

Deze tarieven zijn de tarieven die aan de aangesloten clubs worden afgerekend op het einde van het jaar. De afrekening gebeurt op basis van het aantal, en de leeftijd, van de inwonenden per adres. Waterski Vlaanderen vzw rekent geen toetredingslidgeld aan voor de club op zich.

€ 18 => individueel lid (+ 18 jaar)
€ 10 => jeugdlid (tot en met 18 jaar)
€ 32 => familiaal lid (tot en met 4 personen op 1 adres)
€ 6 => bijkomend lid (vanaf de 5e persoon familiaal lid)