G-waterski boot: overzicht 3 disciplines

G-waterski boot als wedstrijdsport

Omdat voor personen met een beperking aanpassingen van de wedstrijdreglementen noodzakelijk zijn, is er een aparte wedstrijddiscipline ontstaan, DIS (disabled) genaamd. Deze discipline is sterk te vergelijken met de klassieke discipline waterski, met de 3 subdisciplines zoals hieronder beschreven. De reglementen worden zoveel mogelijk hetzelfde gehouden, met aanpassingen waar nodig, en zijn terug te vinden op de pagina wedstrijdreglementen.

Slalom

images/discipline-g-waterski/g-waterski-2.jpg

Zo kent het slalommen enkele aanpassingen voor de verschillende groepen. De normale slalombaan wordt uitgerust met een smalle slalombaan of inner course. Hier liggen de boeien maar 6,4 meter van het vaarkanaal waar de normale afstand 11,5 meter bedraagt. Deze baan wordt voornamelijk door zitskiërs gebruikt. In een verder stadium gebruiken ze echter ook de buitenbaan (slalompiste klassiek skiën).

Skiërs met een visuele beperking gebruiken een audioslalom. Zij werken met fictieve boeien d.m.v. geluidssignalen. De skiër kruist de hekgolven en skiet verder tot het geluidssignaal afgaat. Dan draait de skiër naar de andere zijde van de hekgolf en herhaalt dit tot hij de zes signalen binnen de opgelegde tijd heeft behaald.

De snelheid van de boot is hetzelfde als bij de klassieke slalom. De minimumsnelheid voor de vrouwen is 28 km/u en voor de mannen 31 km/u. De maximum snelheid voor de vrouwen is 55 km/u en voor de mannen 58 km/u. Daarna kunnen ze net als in de klassieke discipline inkorten.

Figuren

images/discipline-g-waterski/g-waterski-3.jpg

Vervolgens hebben we het figuurskiën. Net als in de reguliere competitie moeten zij binnen een bepaalde tijdspanne (2x20 seconden) zoveel mogelijk figuren uitvoeren. Dit kan zowel op een normale figuurski, een zitski als op een board. De toegekende punten voor de figuren zijn afhankelijk van welke ski de skiër met een beperking gebruikt.

Springen

images/discipline-g-waterski/g-waterski-4.jpg

Ten slotte hebben we nog het springen. De schans in het springen voor personen met een beperking ligt lager dan in de klassieke discipline. De schanshoogte ligt op 1m25, 1m50 of 1m65. Personen met een visuele beperking krijgen een begeleider mee die hen begeleidt en instructies mag geven tot aan de schans. Zelfs personen met een zitski gaan deze uitdaging niet uit de weg. De 2 vinnen zijn in polyester om de schans niet te schenden.