Trainersproject

Clubs die op wekelijkse basis trainingen aanbieden kunnen instappen in het trainersproject. Dit is een onderdeel van het jeugdsportlabel, waarvoor de club eveneens punten kan bekomen. De voorwaarden om hieraan deel te nemen zijn terug te vinden in het reglement van het jeugdsportlabel.

Clubs die wekelijkse trainingen aanbieden worden op onze landkaart aangeduid met een skiër.


Downloads trainersproject

Indien je als club wil meewerken aan het trainersproject moet je onderstaande bestanden indienen:

1/ Het jaarplan

Voor 15/06 moet het jaarplan ingediend worden bij WSV. Start je echter vroeger met je trainingen, dan wil dit zeggen dat het jaarplan vroeger dient te worden ingediend, namelijk voor de start van de eerste training.

Hierin dien je enkel de namen van de deelnemers en de data van de trainingen in te geven.

Wekelijks dienen op het jaarplan de aanwezigheden ingevuld te worden en tegen 30/9 dient dit volledig ingevuld ingediend te worden bij WSV.

Het is aangeraden om bij het begin van het seizoen ook al te starten met het evaluatieformulier per skiër (zie verder).

2/ evaluatieformulier per skiër

Voor 30/9 dient eveneens het evaluatieformulier per deelnemer ingediend te worden bij WSV. Hierin noteer je de gegevens van de skiër, beginsituatie (aan het begin van het seizoen), doelstelling (aan het begin van het seizoen) en evaluatie op het einde van het seizoen).

TER INFO:
Wanneer je met verschillende trainers lesgeeft aan één groep en elkaar afwisselt, is het interessant om wekelijks neer te schrijven welke oefeningen je gedaan hebt en wat je bevindingen hierbij zijn. Hiervoor kan je onderstaande documenten gebruiken (niet verplicht - wel aangeraden):
- werkingsfiche (per training)
- werkingsfiche show (per training)