kabel

Opleidingsstramien initiator waterski & wakeboard (kabel)

De cursus "initiator waterski en wakeboard boot" omvat 4 modules. Module 1 en 2 worden georganiseerd samen met de cursus initiator waterski en wakeboard boot. Module 3 en 4 zijn enkel voor kabel.

Module 1: Algemeen Gedeelte Initiator 15u Type D/ND Theorie Praktijk Stage Totaal
O Didactiek T ND 7:00 7:00
O Veilig sporten curatief T D 4:00 4:00
O veilig sporten preventief T D 4:00 u 4:00
Module 2: Sporttechnische module Initiator Waterski & wakeboard (kabel & boot) 15u Type D/ND Theorie Praktijk Stage Totaal
O Introductie tot de initiatoropleiding GE 1:00 1:00
O Opleidingsvisie WSV T 1:00 1:00
O Touwen, knopen en herstellingen waterski T+P D 2:00 2:00
O Waterskigerelateerde spelvormen T D 1:00 1:00
O Get fit 2 ski P ND 2:00 2:00
O Toegepaste reddingstechnieken waterski T ND 3:00 5:00 8:00
Module 3: Didactisch- methodische module Initiator Waterski & wakeboard (kabel) 15u Type D/ND Theorie Praktijk Stage Totaal
O Veiligheid en bediening van de kabel T ND 2:00 2:00
O Specifieke didactiek - kabel waterski & wakeboard T D 6:00 6:00
O Specifieke didactiek voor personen met een beperking T D 1:00 1:00
O Didactische oefeningen Initiator Waterski kabel P ND 6:00 6:00
Module 4: Stagemodule Initiator Waterski & wakeboard (kabel) 22u Type D/ND Theorie Praktijk Stage Totaal
O Stage initiator waterski PF ND 20:00 20:00
- Assistentiestage - 2.0 kabel (6u)
- Assistentiestage - Full Size kabel (6u)
- Kampstage (6u)
- Brevetafname (2u)
O Feedback en reflectie stage GE 2:00
TOTAAL 67:00 u

D: Delibereerbaar
ND: Niet delibereerbaar
GE: Geen examen voor dit vak