Module 4: stage

Nuttige documenten en links i.v.m. de stage

Ter ondersteuning van de stage en ter voorbereiding van je praktijkexamen staat in het lessenrooster ook het vak feedback en reflectie stage. Dit is 2 keer een uurtje waarbij we tips & tricks uitwisselen over het lesgeven (dus niet over de praktische invulling van je stage zoals planning!). Door tussentijds en voor je praktijkexamen hierover te reflecteren vergroot je het nut van je stage en is dit een hulp om je praktijkexamen goed af te ronden.

Dit zijn verplichte uurtjes. Het eerste is aansluitend op het theorie-examen, dus fysiek in de klas. Het tweede uurtje houden we online. Tijdens het vak start to coach-didactiek geven we hierover meer informatie.


Inhoud van de stage

BOOT: Stage initiator waterski & wakeboard boot (20u)

KABEL: Stage initiator waterski & wakeboard kabel (20u)


Stageplaats & stagementor

Het is aangeraden de stage te spreiden over verschillende stageplaatsen. De cursist moet zich aanpassen aan de stagementor, die de stage meestal in zijn eigen club zal afnemen.

Cursisten mogen hun stage niet bij één en dezelfde stagementor afronden. Bij één stagementor mag slechts de helft van de stage afgewerkt worden. De cursist maakt dus een afspraak met minimum twee verschillende stagementoren (deze trainers zijn druk bezet, spreek dus tijdig met hen af).

De stagementor investeert zijn vrije tijd in de begeleiding van de cursisten, dus enig respect en flexibiliteit vanwege de cursist naar de stagementor toe is belangrijk.

De cursist beperkt zich best niet tot zijn gekende omgeving maar gaat op zoek naar nieuwe plaatsen. Uit contact met verschillende clubs, stagementoren en begeleiding van diverse activiteitentypes leert hij meer dan wanneer hij in één (vertrouwde) vereniging blijft.

Eens de stage vastgelegd is moet deze ter goedkeuring voorgelegd worden. Stuur hiervoor de een mail naar het WSV-secretariaat (nele@waterski.be). Het document ‘Aanvraag van een stageplaats’ kan hiervoor gebruikt worden.

Deze commissie geeft zijn goedkeuring voor de stage of keurt ze af omdat één van de voorwaarden niet is vervuld. Stages zonder erkende stagementoren, worden niet aanvaard.


Evaluatie van de stage

Via een korte nabespreking, onmiddellijk na het beëindigen van de activiteit, tracht de cursist te weten te komen welke de sterke en zwakke punten in zijn begeleiding zijn. Het is de bedoeling dat de cursist met deze elementen rekening houdt bij een volgende activiteit die hij leidt, opdat zijn begeleiding in kwaliteit alsmaar verbetert.

Daarnaast vullen zowel de stagementor als de cursist het evaluatieformulier (zie hierboven) in. Het schriftelijk evaluatieformulier voor de stagementor en de cursist zijn hetzelfde. Het online formulier is verschillend.


De stage moet afgerond zijn en alle evaluatieformulieren moeten ingediend worden alvorens deel te nemen aan het praktijkexamen.