Module 3: Didactische module (KABEL)

M3K: Veiligheid en bediening van de kabel (2u)

De initiator waterski en wakeboard kabel moet een kleine kabelbaan (2.0) zelfstandig kunnen bedienen. Van de grote kabel wordt verwacht dat hij de basisprincipes kent.

In dit vak zal de werking van vooral de kleine kabel theoretisch voorgesteld worden. In het vak didactische oefenvormen zal de cursist deze theorie kunnen toepassen in de praktijk.


M3K: Specifieke didactiek - kabel waterski & wakeboard (6u)

Dit vak wordt vooral theoretisch gegeven, maar de docent zal zoveel mogelijk gebruik maken van foto's, videoanalyse, enz. Daarnaast zullen de cursisten ook aan elkaar moeten lesgeven.


M3K: Specifieke didactiek voor personen met een beperking 1u)


M3K: Didactische oefeningen Initiator Waterski kabel (6u)