Module 1: Start 2 Coach (BOOT & KABEL)

Lesinhoud: presentatie & overzicht informatie

Overzicht Start 2 coach (Word-doc): zelfstudie - onderdelen - ...

Presentatie - online les: cursusinhoud, overzicht zelfstudie, taken, ...


Andere documenten:

Lesvoorbereidingsformulier


Bouwsteen trainer - fysieke veiligheid: Hoe blessures voorkomen

De cursusinhoud staat op VTS Connect. Deze E-learning dient volledig gelezen te zijn VOOR de klassikale les.

Verder maak je ook deze opdracht als voorbereiding voor de les (dus tijdens de zelfstudie verwerken en indienen VOOR de klassikale les)


Bouwsteen trainer - fysieke veiligheid: Wat als het fout loopt ?

De cursusinhoud staat op VTS Connect. Deze E-learning dient volledig gelezen te zijn VOOR de klassikale les.


Hieronder staan interessante links ter aanvulling bij de cursus: