Dopingcontrole

Hoewel het niet vaak gebeurd, kan er natuurlijk op elke wedstrijd een dopingcontrole door bevoegde instanties plaatsvinden. Om ervoor te zorgen dat het systeem van dopingcontroles eerlijk en doeltreffend is, voeren NADO Vlaanderen alle controles onaangekondigd uit, zowel in wedstrijdverband als erbuiten. 

Bij een dopingcontrole testen ze je bloed of urine op verboden middelen. 
In het filmpje hieronder zie je hoe zo'n controle in zijn werk gaat:


Wanneer test ik positief op doping?

Als één of meerdere van de verboden middelen terug te vinden zijn in jouw bloed of urine.

Wat zijn de gevolgen van een positieve test?

Als je dopingtest positief is, dan krijg je van NADO Vlaanderen een aangetekend schrijven. Daarin melden we je niet enkel dat je positief getest hebt, maar we overlopen ook de procedure waaraan je je mag verwachten en wat jouw rechten en plichten daarin zijn. We leggen je ook een onmiddellijke, maar voorlopige schorsing op.

Voorlopige schorsing

Tijdens de voorlopige schorsing, dus voor het bevoegde disciplinair orgaan een definitieve uitspraak over jouw case heeft gedaan, mag je aan geen enkele wedstrijd deelnemen.

Je hebt dan als sporter wel recht op een hoorzitting. Daarin kan je beargumenteren waarom de voorlopige schorsing volgens jou niet terecht is. Als NADO Vlaanderen je argumenten niet weerhoudt, dan heb je het recht om op eigen kosten een tegenanalyse van het B-staal te laten uitvoeren.

Definitieve uitspraak in de dopingrechtbank

Pas in de bevoegde dopingrechtbank wordt je zaak ten gronde behandeld. Word je schuldig bevonden, dan zal de dopingrechtbank een disciplinaire sanctie opleggen. Die sanctie bestaat uit drie delen:

Word je uitgesloten van deelname aan sportactiviteiten, dan mag je gedurende de hele periode van uitsluiting in geen enkele hoedanigheid aan sportactiviteiten deelnemen. Dat betekent in de eerste plaats niet als sporter, maar ook niet als organisator of medewerker.

Ter info: 'sportactiviteit’ is een ruim begrip. Het omvat zowel wedstrijden als trainingen in groep.

Hoe wordt de sanctie bepaald?

Welke concrete, disciplinaire sanctie er wordt opgelegd, dat hangt van deze drie factoren af:

De Vlaamse en internationale dopingregels maken een onderscheid tussen deze soorten overtredingen:

Welke rechten heb ik bij een dopingcontrole?

Lees je rechten na op de site van NADO.

In beroep tegen de sanctie?
Als je het niet eens bent met de uitspraak van de bevoegde dopingrechtbank, dan heb je het recht om tegen de beslissing in beroep te gaan.