Wetboek van vennootschappen en verenigingen

Het Wetboek Vennootschappen en Verenigingen trad in werking op 1 mei 2019.

Ten laatste op 31 december 2023 moeten de statuten van vennootschappen & verenigingen op dit wetboek zijn aangepast. Bestaande vzw’s die een statutenwijziging uitvoerden vanaf 1 januari 2020 moesten al verplicht rekening houden met de op te nemen wijzigingen.

Een aantal belangrijke aandachtspunten:

Indien de wijzigingen niet op tijd worden doorgevoerd dan is het mogelijk dat de bestuurders persoonlijk aansprakelijk worden gesteld.

Voor meer info, onder andere modelstatuten, kan je terecht bij de Vlaamse Sportfederatie.