Sportmedische keuring

Het doel van een sportmedisch onderzoek is om risico op ziekte/blessure tot een aanvaardbaar minimum te beperken. Het is tegelijk ook belangrijk om niet aan over- of onderscreening te doen en de juiste testen te ondergaan.


Sportmedisch geschiktheidsonderzoek Waterski & Wakeboard Vlaanderen

Leden die aangesloten zijn bij Waterski & Wakeboard Vlaanderen, dienen geen geschiktheidsonderzoek meer te laten uitvoeren.

Het is de verantwoordelijkheid van de sporter zelf om na te gaan of hij/zij medisch geschikt is en te beslissen of hij/zij gaat waterskiën/wakeboarden. De Medische Commissie geeft wel het advies om het preventief sportmedisch onderzoek via www.sportkeuring.be (zie hieronder) te hanteren.


Preventief sportmedisch onderzoek

Gezien de nood aan kwaliteit heeft de Vereniging voor Sport- en keuringsartsen (SKA) het initiatief genomen om een wetenschappelijk onderbouwd protocol te ontwikkelen. Het Vlaamse Aanbeveling Sportmedisch Onderzoek (VASO) biedt een kapstok aan sporters, ouders en artsen of een sportmedisch onderzoek nodig is en wat dat sportmedisch onderzoek inhoudt (voor die sport (intensiteit en volume), voor die leeftijd en dat geslacht). Het VASO protocol stapt dus af van de “eenheidsworst” en kijkt ook verder dan enkel het cardiale risico.

Deze tool bevat 2 delen:

Algemeen wordt aangenomen dat een klinisch onderzoek zijn nut heeft vanaf 6 jaar en een cardiale screening vanaf 14 jaar.


Sport- en keuringsartsen

Wilt u het onderzoek laten uitvoeren, dan kan u via www.sportartsen.be een volledig overzicht terug vinden van artsen die opgeleid zijn om dit onderzoek te kunnen uitvoeren.