voorwaarden deelname EK-WK

Opgelet: WSV heeft met grote zorgvuldigheid deze samenvatting / vertaling opgesteld ten dienste van zijn leden, maar is niet verantwoordelijk voor de correctheid van deze vertaalde samenvatting. De laatste versie van de originele reglementen – te vinden op www.cablewakeboard.net – is de enige officiële versie van het internationale reglement.


KBWSF-voorwaarden deelname EK-WK

Bovenop de internationale voorwaarden (zie verder) legt onze Belgische federatie KBWSF nog 2 bijkomende voorwaarden op om afgevaardigd te kunnen worden naar een titled event. Zie Belgian rulebook voor meer details.


IWWF-voorwaarden deelname EK-WK

Deze informatie is een samenvatting uit de internationale reglementen. De link naar de volledige reglementen kan je terugvinden bij wedstrijdreglementen, of rechtsreeks op www.cablewakeboard.net => information => documents => rules & competition document => 20xx Rule book


Leeftijdscategorieën op EK / WK

Ranking score

Om deel te mogen nemen aan het EK of WK moet je als rider een minimum score hebben op de world ranking list. Deze ranking kan je terugvinden op https://www.cablewakeboard.net/

Wildcards

Daarnaast mag elk land max. 2 riders per geslacht en per categorie afvaardigen met een wildcard. Een rider mag zijn wildcard maar inzetten in één competitie (1 wildcard geldt dus maar voor één categorie).

Riders die niet genoeg rankingpunten hebben, maar toch wensen deel te nemen via een wildcard, dienen dit door te geven aan de verantwoordelijke van KBWSF voor cable wakeboard (zie verder). Indien er meer kandidaten dan beschikbare wildcards zijn, dan zal een commissie samenkomen om over de selectie en toekenning van de wildcards te beslissen.


Opgelet: geldigheid ranking punten

die rankings gaan over de laatste 12 maanden. Enkel het aantal rankingpunten op de startdag van de competitie waaraan je deelneemt zijn geldig. Het is de taak van de rider zelf om te berekenen hoeveel punten hij/zij zal hebben op de start van de competitie.

Uitzondering op die regel: de rankings zijn 12 maanden geldig, met als uitzondering dat " Worlds and Confederation Champs ranking points are valid until the next competition of a kind. Dus de punten van bijvoorbeeld het EK 2018 tellen mee tot aan de start van het EK 2019.

Op welke wedstrijden verdien je ranking punten?

Belgische wedstrijden: alle officiële wedstrijden: dus op www.waterski.be => kalender => filter op ‘kabelwakeboard’ + ‘wedstrijden’

Internationale wedstrijden: http://myzone.cablewakeboard.net/en/116/?sub=3 (dus bij comp & events => en daar kan je bij 'region" E&A intypen, dat is Europa en Afrika.

Het max aantal te verdienen punten hangt af van het type wedstrijd: (de volledige tabellen met plaatsen staan in het reglement)

Inschrijven / aanmelden voor BK - EK - … & waar kan je terecht voor vragen?

Om deel te nemen aan eender welke officiële competitie moet je een WSV-wedstrijdlicentie hebben (te bekomen bij Waterski Vlaanderen). (Waalse riders vragen hun licentie aan bij FFSNW)

Opgelet: naast de eigen WSV-licentie komt er ook een internationale IWWF-licentie. Cablewakeboard volgt daarbij nog niet de andere disciplines, maar dit komt er wel aan. De exacte startdatum daarvan moet nog bepaald worden. Alle informatie hierover wordt up-to-date bijgewerkt op de pagina van de wedstrijdlicenties.

Om in te schrijven voor het BK en elke andere officiële competitie moet je je zelf inschrijven via www.cablewakeboard.net

Opgelet: nieuw vanaf 2023: het inschrijvingsgeld voor EK/WK wordt NIET langer betaald aan de organisator rechtstreeks, maar wel aan KBWSF. Zij storten dit voor alle Belgische riders door aan de organisator.

Om in te schrijven voor een EK of WK moet je als rider je reeds geregistreerd hebben op www.cablewakeboard.net . Maar de effectieve inschrijving gebeurt door de verantwoordelijke van het KBWSF– cable wakeboard. Je schrijft dus in door hen te mailen. Ook verdere informatie kan je rechtstreeks bij hen bekomen.

Vlaamse riders kunnen hiervoor terecht bij Quincy Lambert

Waalse riders kunnen terecht bij Cedric Vandermot

Of contacteer Waterski Vlaanderen: karin@waterski.be