Het raceparcours

Zoals eerder aangegeven bestaat het parcours uit rondes van ongeveer 5 kilometer, waarbij tegen de klok in wordt gevaren. De afstanden worden niet weergegeven in kilometer, maar in tijd.

Reeksen WK BK, European Cup & EK
Heren FI & FII 1 uur + 1 ronde 50 min + 1 ronde
Heren FIII & Senioren 35 min + 1 ronde
Dames FI & FII 45 min + 1 ronde 35 min + 1 ronde
Junioren 30 min + 1 ronde 35 min + 1 ronde
Euro Kids B 25 min + 1 rond
Euro Kids A 15 min + 1 ronde


De start

In België maakt men steeds gebruik van startrijen. Met startlijnen bedoelt men dat de boten niet allemaal te samen vertrekken, maar in verschillende lijnen met 10 seconden tussen (op een WK 15 seconden). Deze starten zijn slechts mogelijk als er minstens tien meter afstand tussen elke deelnemende boot mogelijk is en de eerste draai minstens 2,5 kilometer verder is.

Voor de eerste wedstrijd worden de startplaatsen van de teams bepaald door middel van loting. Na de eerste wedstrijd wordt de rooster met de startplaatsen toegewezen aan elke deelnemer volgens optelling van vorige prestaties.


De start zelf verloopt als volgt:


De draaiboeien

Vermits men verschillende rondes moet afleggen spreekt het voor zich dat de racers ergens moeten draaien. Dit gebeurt rond de draaiboeien.

Wegens veiligheidsreden is het verboden om tijdens het bochten van je lijn af te wijken binnen de 100 meter voor de draaiboei (deze afstand wordt duidelijk aangegeven door een boei), totdat de skiër de boei rondt en een rechte lijn aanneemt op het parcours. Aan de bocht hebben de buitenste teams voorrang. Zij moeten echter wel plaats laten aan de binnenzijde zodat zij andere teams niet hinderen.


Turn boys – Box systeem:

Indien de bochten krap zijn zoals in een kanaal, zal een zogeheten Box systeem (een denkbare lijn over de breedte van het kanaal vanaf de 100 meter boei en 50 meter vanaf de keerboei) worden gebruikt.

Een gevallen skiër moet in dit gebied in de boot worden genomen en herstarten vanuit de veiligste positie buiten de box (zie tekening - positie A of B). Indien hij valt voor de boei moet hij de boei niet meer ronden.

Wegens veiligheidsredenen moet de skilijn binnengehaald worden voordat de skiër opgepakt wordt.


Drop off (finish)

Wanneer de skiër de finish bereikt heeft wordt de snelheid afgebouwd en vaart de piloot naar de drop-off zone. Van zodra de boot draait skiet hij naar binnen en werpt hij de hendels naar de buitenzijde. De piloot zal in de richting van de skiër varen en de boot stilleggen tussen de skiër en de andere aankomende boten (ter bescherming). Vervolgens kan de skiër aan boord komen.