Persoonlijke uitrusting


Bij het figuren moeten de deelnemers noch een wetsuit noch een lifesaver dragen. Een lifesaver kan hinderlijk zijn bij het uitvoeren van moeilijke figuren.