Youth Talent Team

Wat is het Youth Talent Team?

Jonge talentvolle riders krijgen de kans om samen onder professionele begeleiding te trainen en zich voor te bereiden op het BK en eventueel zelfs het EK. Om dit te realiseren is Waterski Vlaanderen een samenwerking aangegaan met alle grote kabelparken.

De trainingen, die gratis zijn voor de geselecteerde riders, zullen doorgaan op vooraf bepaalde data (zie hieronder) op één van de samenwerkende kabelparken. Op deze manier leren de riders zowel elkaar, alsook de verschillende clubs beter kennen, en krijgen ze training van alle toptrainers van elke club.


Wie mag hieraan deelnemen?

Deze trainingen zijn bedoeld voor geselecteerde talentvolle, gemotiveerde jonge riders uit de leeftijdscategorieën U14 & U11 zowel boys/girls.

Deze riders worden geselecteerd onder andere op basis van hun resultaten van het BK enerzijds, en anderzijds op basis van een eerlijke verdeling van het aantal riders onder de deelnemende kabelparken.

(ter info: de juniors (U18) kunnen deelnemen aan een aparte activiteit. We hoopten terug op een meerdaagse stage, maar door de corona-maatregelen en late beslissingen hierdoor wordt dit in 2021 vervangen door een alternatieve activiteit op het einde van het seizoen. We splitsen dus de groep zodat het Youth Talent Team zich kan focussen op de leeftijd U14 & U11.


Voordelen voor de riders

.

Voorwaarden


Trainingen in 2021

De trainingen gaan telkens door op zaterdag van 9u00 tot 12u00, behalve uitzonderingen in de grote vakantie.


Een overzicht van alle trainingen kan je steeds terugvinden in onze kalender.