Hoe doe je het goed?

Bewegingsvlakken & bewegingsassen

Menselijke bewegingen verlopen in verschillende vlakken. Iedereen gebruikt alle bewegingsvlakken en bewegingsassen. Het is handig om te weten welke bewegingen in welke bewegingsvlakken lopen, zodat je alle bewegingsvlakken kan trainen en zo overbelasting kan voorkomen.

Het lichaam is onderverdeeld in 3 bewegingsvlakken:

Er zijn 3 assen waarrond het lichaam kan draaien:

Voor de basissprongen op de trampoline zal men roteren binnen 1 vlak, maar zodra we verder gaan naar de specifieke sprongen zullen de bewegingen uitgevoerd worden in meerdere vlakken of rond meerdere assen.


Afstoot, vluchtfase en landing

Elke sprong bestaat uit een afstoot, een vluchtfase en een landing

Tip: leer ook om bij de laatste sprong te eindigen met een stabiele landing in evenwicht, diep door de knieën en zonder (of beperkt) opveren, zoals je op het water ook zou landen na een sprong. Spring altijd in het midden van de trampoline en kijk voor je om het evenwicht beter te bewaren.

Leer eerst lage en gecontroleerde sprongen te maken. Een beginneling heeft immers de neiging te hoog te springen, waarbij hij zijn vluchtfase niet onder controle heeft. Beheersing van de basissprongen is een absolute vereiste voordat nieuwe sprongen aangeleerd worden.


Core stability

Bij trampolinespringen is een goede controle van de lichaamshouding en balans belangrijk. Door een goede vormspanning krijgt men betere controle over het evenwicht en nemen de sprong- en de kaatskracht van het lichaam toe. Een gebrek aan goede spanning resulteert in een verplaatsing naar voren, naar achteren of opzij. Een ontspannen lichaamshouding zorgt voor meer rugbelasting, met rugklachten tot gevolg.

images/clubinfo-uitleendienst-gf2s-3.jpg

images/clubinfo-uitleendienst-gf2s-4-verkleind.jpg

Om tot een goede basishouding te komen op de trampoline, is het belangrijk dat we ook op ‘core-stability’ trainen. Daarom is het aan te raden om de training op de trampoline te combineren met de oefeningen van Get Fit 2 Ski ‘functionele training’.