Vlaggenbrief

Pleziervaartuigen die varen in volle zee, vreemde wateren en Belgische zeewateren (de territoriale zee, de havens van de kust, de haven van Gent, de kanalen Oostende-Brugge en Zeebrugge-Brugge, het Belgisch gedeelte van het kanaal Gent-Terneuzen alsook de Beneden-Zeeschelde) moeten in het bezit zijn van een vlaggenbrief. De afgifte van een vlaggenbrief is tevens een inschrijving in het register der pleziervaartuigen.

Uitzonderingen

Soorten vlaggenbrieven

Aanvraag

Onderstaande documenten dien je per post/mail op te sturen naar Waterski Vlaanderen:

Vooraleer een commerciële vlaggenbrief kan worden afgegeven, moet het vaartuig beschikken over een certificaat van deugdelijkheid. Dit kan je aanvragen op onderstaand adres:

Scheepvaartcontrole Pleziervaart
Natiënkaai 5, 8400 Oostende
Tel: +32 (0)59 33 95 02(09)
Mail: yachting@mobilit.fgov.be

Als een document niet is opgemaakt in het Nederlands, Frans of Duits moet een vertaling worden bijgevoegd.

Betaling en afgifte

De aanvraag voor een vlaggenbrief wordt onderzocht na betaling van € 181.
Van zodra alle documenten in orde zijn worden deze verwerkt en wordt de vlaggenbrief per post opgestuurd. Deze is 5 jaar geldig.

Vervallen vlaggenbrief

De vlaggenbrief vervalt:

Let op: wie binnen de 3 maand voor deze geldigheidsdatum een nieuwe vlaggenbrief aanvraagt, krijgt een vlaggenbrief met een geldigheid tot de vorige geldigheidsdatum + 5 jaar en verliest op die manier geen geldigheidstermijn.

Vernieuwing

De vlaggenbrief moet worden vernieuwd:

U kan de aanvraag doen op basis van de vorige vlaggenbrief.

Schrapping

De schriftelijke aanvraag voor doorhaling moet opgestuurd worden naar één van onderstaande adressen, vergezeld van de originele vlaggenbrief en het bewijs van verkoop van het vaartuig. Een attest van doorhaling kan dan worden afgegeven.

Diefstal - verlies

Zowel bij diefstal als bij verlies moet een attest met notitienummer van het PV van de politie ingediend worden bij de aanvraag van een nieuwe vlaggenbrief.


Buitenlandse vlag

Een pleziervaartuig onder buitenlandse vlag moet de documenten aan boord hebben die zijn nationaliteit bevestigen (registratie, immatriculatie, ICP - International Certificate for Pleasure crafts), overeenkomstig de reglementering van zijn land.